Radijo paskaitos 2016-09-13 14:05

LRT Radijas

2016.09.13 14:01
Literatūrologės dr. Viktorijos Šeinos paskaita „Atgimimo pranašas, arba Maironio kanonizacija Lietuvos Respublikoje (1918-1940)“ aptaria Maironio kanonizaciją nulėmusias socialines ir komunikacines praktikas, daugiausia dėmesio skiriant švietimo sistemai, kaip vienai svarbiausių literatūrinį kanoną formuojančių institucijų. Nors dar iki valstybingumo atkūrimo susiformavo ištisa Maironio poetinė mokykla, o jo dainos tautinio atgimimo metais pradėjo sklisti po Lietuvą, vis dėlto visuotinai žinomu ir pripažintu klasiku Maironis tapo tik sukūrus valstybinę Lietuvos švietimo sistemą ir privalomą pradinį mokslą. Vadovėliuose pateikiama rašytojo biografija, specialiai parinkti poeto tekstai skaitiniuose, savitos užduočių, klausimų ir siūlomų rašinių temų formuluotės ne tik užtikrino Maironiui centrinę vietą nacionaliniame kanone, bet ir formavo kanonines poeto biografijos ir kūrybos reikšmes. Įrašyta 2016 m. balandžio 22 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.