Dešimt balų 2016-09-01 16:05

LRT Radijas

2016.09.01 16:05
Kodėl šiandieniniai mokiniai nebesusikalba nei su mokytojais, nei su tėvais, nei su bendraamžiais? Tarpukariu Lietuvos gimnazijos turėjo išleistą „Gražaus elgesio taisyklių pagrindų" knygelę. Joje buvo aptariama, kaip gimnazistai turi elgtis ne tik mokykloje, o ir už jos ribų, pavyzdžiui, Bažnyčioje, krautuvėje, parke ar namuose. Knygelėje gimnazijos apibrėždavo ir bausmes gimnazistams už šių gražaus elgesio taisyklių ignoravimą ir laužymą. Ar nederėtų ir šiandien gimnazijoms bei progimnazijoms išleisti gražaus elgesio pagrindų vadovėlio? Gal tai padėtų mokiniams elgtis vieni su kitais geriau bei prisidėtų prie patyčių mokyklose mažėjimo? Kas lemia, kad mokiniai nebesusišneka nei su mokytojais, nei su tėvais, nei su bendramoksliais? Laidoje dalyvauja ilgametis pedagogas raseiniškis Antanas Vizbaras.