Muzikos valanda 2016-07-12 14:05

LRT Radijas

2016.07.12 14:05
Liepos 12-ąją sukanka 10 metų nuo talentingo dainininko, Čikagos lietuvių operos artisto Stasio Baro-Baranausko mirties. Priešingai nei daugeliui po karo emigravusių lietuvių menininkų, jam pavyko įsitvirtinti Amerikoje kaip dainininkui ir suderinti šią veiklą su sėkminga bankininko karjera. Ne mažiau svarbūs Stasio Baro kaip JAV lietuvių bendruomenės aktyvisto darbai. Eilę metų jis ėjo „Lietuvių Fondo” direktorių tarybos ir valdybos pirmininko pareigas, organizavo Lietuvių muzikos festivalį Čikagoje. „Muzikos valandoje” suksis Stasio Baro įrašai podraug su jo paties ir jo amžininkų prisiminimais iš Lietuvos ir išeivijos kultūros veikėjų privačių archyvų.