Muzikos valanda 2016-06-07 14:05

LRT Radijas

2016.06.07 14:05
Laida primins vieną pirmųjų Kauno radiofono akompaniatorių, legendinę pianistę ir pedagogę Nadeždą Dukstulskaitę. Talentinga muzikė, Berlyno muzikos akademijos absolventė, per stebuklą išsigelbėjusi iš Kauno geto, po karo buvo neprilygstama koncertmeisterė, kamerinių ansamblių dalyvė, pedagogė. Tol, kol eteryje reikėjo groti gyvai, tol N. Dukstulskaitė buvo etatinė radijo pianistė, net gyveno kambarėlyje virš studijos, kad prireikus tučtuojau atsidurtų eteryje... Laidoje skambės Sauliaus Sondeckio, Eugenijaus Paulausko, Valentino Kaplūno, Vytauto Miškinio ir Roberto Bekionio prisiminimai apie pianistę iš radijo archyvų.