LRT aktualijų studija 2016-03-01 11:05

lrt.lt

2016.03.01 11:05
Siekiant teismų viešumo ir didesnio pasitikėjimo jais, o taip pat labiau įtraukti visuomenę vykdant teisingumą, parengta teismų tarėjų instituto koncepcija. Ar pavyks ją įgyvendinti? Apie tai laidoje diskutuoja teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Rimvydas Norkus ir Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė.