Dešimt balų 2016-01-28 16:10

LRT Radijas

2016.01.28 16:10
Kiek yra galimybių įgyti profesiją baigusiems tik aštuonias klases? Švietimo įstatymas numato, jog visi vaikai privalo mokytis bendrojo ugdymo mokyklose iki jiems sukaks 16 metų, tai yra iki jie baigs pagrindinę mokyklą. Deja, daugybė vaikų iškrenta iš švietimo sistemos nebaigę dešimties klasių. Ką daryti tokiems vaikams bei jų tėvams ar globėjams: ar, nepaisant to, net, jei vaikui nesiseka akademiniai dalykai, o ir jis pats neturi noro mokytis gimnazijoje, vis viena privalu mokytis joje iki baigsi dešimt klasių arba dvylika? Kiek yra profesinių mokyklų bei profesinio mokymo programų, kurios priima vaikus, baigusius tik 8 klases ir, kuriose galima išmokti ne tik profesinio amato, o ir baigti pagrindinę mokyklą? Laidoje dalyvaus: Alytaus profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras bei Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja Inga Kavaliauskienė.