Dešimt balų 2016-01-21 16:05

lrt.lt

2016.01.21 16:05
Ką duoda tarptautinio bakalaureato diplomas? Ir kodėl pagal šį modelį ketinama keisti mūsų, nacionalinę, bendrojo ugdymo programą bei valstybinius brandos egzaminus? Pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą Lietuvoje dirba tik penkios mokyklos: Tarptautinė mokykla Vilniuje, Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus licėjus, Tauragės „Versmės“ gimnazija bei Kauno jėzuitų gimnazija. Tiesa, minėtose gimnazijose, ne visi vyresniųjų, tai yra 11–12 klasių moksleiviai, mokosi pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą. Norinčiųjų mokytis pagal šią programą kiekvienoje šių mokyklų yra gerokai daugiau, tačiau ne visi norintieji patenka. Kodėl mokyklos riboja moksleivių priėmimą į tokias klases? Ir kodėl tiek mažai Lietuvoje yra mokyklų, dirbančių, pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą? Kita vertus, kodėl ne visi besimokiusieji pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą sėkmingai išlaiko egzaminus ir gauna diplomus? Kuo skiriasi mokymasis tarptautinio bakalaureato klasėje nuo mokymosi klasėje, dirbančioje pagal nacionalinę ugdymo programą? Laidoje dalyvaus Tarptautinės mokyklos Vilniuje mokytojas Kęstutis Balynas bei studentas, buvęs Šiaulių Didždvario gimnazijos tarptautinio bakalaureato diplomo programos mokinys ir absolventas Martynas Jaugelavičius.