Ryto allegro 2016-01-08 08:10

LRT Radijas

2016.01.08 08:10
Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas neskelbia konkurso paramai gauti 2016-iems metams. Kultūros savaitraščių apžvalga: „Nemunas“, „Šiaurės Atėnai“. „7 meno dienos“, „Literatūra ir menas“. Pasitinkant jubiliejinius L. Rėzos metus. Lietuvos rašytojų sąjungos premijos laureatas Herkus Kunčius.