Radijo teatras. „Paskutinis polonezas Florencijoje“

LRT RADIJAS

2019.11.30 12:10

Vidos Mikšytės radijo pjesė Mykolui Kleopui Oginskiui atminti. Režisavo autorė. 2015 m.