Gyvoji istorija 2015-02-13 16:03

lrt.lt

2015.02.13 17:14
Nepriklausomybės atkūrimo atkarpoje savo dvidešimties metų gyvavimą skaičiuoja Lietuvos ypatingasis archyvas. Archyvo būstinė įsikūrusi istorinio paminklinio komplekso – buvusių KGB rūmų, kuriuose 1944-1991 metais veikė LSSR KGB vadovybė, dalyje. Didžiausią dalį ypatingojo archyvo dokumentų sudaro unikalią istorinę vertę turinčiame dokumentų komplekse sukaupti 1940-1991 metų KGB centrinio aparato ir teritorinių padalinių veiklos darbo dokumentai. Dokumentuose yra informacijos apie Lietuvos žmones ir įvykius, kovą prieš lietuvių tautinį pogrindį, galima atsekti sovietinių represijų aparato veikimo tikslus, struktūrą ir metodus. Kaip ši informacija aktualizuojama šiandien, kokiems tikslams naudojama ir aptarsime šioje „Gyvosios istorijos“ laidoje su Ypatingojo archyvo direktoriumi Ovidijumi Leveriu ir jo pavaduotoju Kęstučiu Remeika. Ved.Inga Berulienė