Po lyros ženklu 2014-05-25 14:03

LRT Radijas

2014.05.25 19:15
Gal ne visi žino, kad be įprastinio „Poezijos pavasario“ almanacho nuo 2007 m. išeina ir kuklesnės knygelės „Poezijos pavasario“ laureatų bibliotekėlė“. Jų pasirodė jau apie dvi dešimtis, projekto vadovas poetas Petras Palilionis tikisi, kad bus ir daugiau. Su leidėju kalbamės apie leidinio vargus ir naudą. Pokalbį paįvairins keliolikos „Poezijos pavasario“ laureatų balsai, kurių knygelės jau pasirodė. Girdėsime Justino Marcinkevičiaus. Algimanto Baltakio, Jono Juškaičio, Aldonos Elenos Puišytės, Algimanto Mikutos ir kitų skaitymus.