Radijo teatras. „Palangos Juzė“

„Palangos Juzė” – radijo vaidinimas pagal Motiejaus Valančiaus apysaką. Radiofonizacijos autorė Aldona Liobytė. Režisierius Vladas Jurkūnas. Garso režisierius Regimantas Kudirka. Įrašyta 1966 m.