Gyvoji istorija 2011-12-09 16:03

LRT Radijas

2011.12.09 16:34
Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje lapkričio pabaigoje pakvietė lankytojus į parodą „Vilniaus sakralinė auksakalystė“, kurioje pristatomas didžiulis Vilniaus aukskalių dirbinių lobynas, ilgus šimtmečius kauptas bažnyčių zakristijose, ne kartą nukentėjęs ir išblaškytas įvairių istorinių kataklizmų metu. 2002-2006 metais vykdyta Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių meno vertybių inventorizacija leido naujai atrasti ne vieną parodos eksponatą .Išskirtinė sakralinė vertybė , paženklinta Vilniaus miesto kontroliniu ženklu- Gedimino stulpais- tai Krokuvos domininkonams priklausantis Šventojo Kryžiaus relikvijorius, parodai paskolintas tik iki vasario mėnesio. Apie išskirtinio grožio ir meninės vertės kūrinius, skirtus Dievo garbinimui, jų neįtikėtinas istorijas ir papasakosime šioje „Gyvosios istorijos“ – laidoje.