Gyvoji istorija 2011-08-19 16:03

LRT Radijas

2011.08.19 07:11
Šiais metais minime kunigo, visuomenės veikėjo, spaudos darbuotojo, publicisto ir kritiko Antano Miluko 140-tasias gimimo metines. Ši data kol kas nesulaukė platesnio atgarsio nei visuomenėje nei bažnyčios aplinkoje. Kunigas Antanas Milukas, kilęs iš Šeštokų, Lazdijų rajone, geriausiai žinomas gimtinėje, jo darbus bei nuopelnus Lietuvai labiausiai prisimena kraštiečiai. Toje pačioje sodybvietėje, kur gimė kunigas Antanas Milukas, tik 1938 m. kitoje vietoje po gaisro poetės Dalios Milukaitės-Buragienės tėvelio tėvų pastatytame name įkurtas kunigo Antano Miluko memorialinis muziejus. Šviesuolio buvimą čia mena jo paties, jo artimųjų nuotraukos. Nuo 2005 metų Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nariams kasmet įteikiamos garbingos kun. A.Miluko premijos už kultūrinę, literatūrinę, visuomeninę veiklą kartu įprasminant ir paties kunigo atminimą. Kalbant apie šį XIXa. pabaigos – XXa. pradžios šviesuolį, aktyviai veikusį nacionalinio atgimimo priešaušryje akivaizdu, kad jo veikla iki šiol per menkai įvertinta, per mažai tyrinėta .Šiandien laidoje apie kunigą Antaną Miluką, visų laikų žymiausią šeštokietį iš savo krašto išėjusį į platų pasaulį, pasakoja ir jo nuopelnus Lietuvos valstybei pristato istorinę atmintį puoselėjantys jo kraštiečiai.