Gyvoji istorija 2011-11-25 16:03

LRT Radijas

2011.11.25 21:20
Jį vadindavo gyvają Vilniaus pilių dvasia, alchemiku, Vilniaus kurmiu. Sigitas Lasavickas- žmogus legenda, senosios archtektūros tyrėjas ir restauratorius, praktikas ir teoretikas dabar ilsisi Rasų kapinėse. Jo pradėtus darbus tęsia kiti. Daug žmonių, Sigito pažįstamų ar kolegų pripažįsta jo atsidavimą Lietuvos praeičiai, bet kai kurios jo gyvenimo vizijos taip ir liko nesuprastos, o pats Sigitas atminty išliko kaip keistuolis nevisada pritapęs prie savo aplinkos. 2011 metais minėdami Sigito Lasavicko 85-tąsias gimimo metines dar kartą turime progą atsigręžti į jo darbus, mintis, kurios šių dienų kontekste naujai atgimsta, savo laiku nepripažintos įžvalgos tampa aktualios