Gyvoji istorija 2011-04-22 16:03

LRT Radijas

2011.04.22 21:35
Ateitininkų sąjūdžio prieš šimtą metų atsiradimo Lietuvoje pagrindinė priežastis buvo siekis atsispirti pravoslavų priespaudai ir lenkinimo grėsmei. Kartu ateitininkų sąjūdis buvo tartum atsakas į tuometinio popiežiaus Leono VIII raginimą katalikams neužsidaryti bažnyčiose, o remiantis krikščioniška pasaulėžiūra formuoti visuomenę-kurti krikščioniškojo gyvenimo idealą, teisingą socialinį gyvenimą. Ateitininkai tapo Lietuvos gynėjais ir kultūros bei valstybingumo kūrėjais, net devyniasdešimt procentų pirmosios nepriklausomos Lietuvos kariuomenės sudarė ateitininkai. Kodėl ši kilnius darbus vykdanti organizacija didesnę savo gyvavimo dalį veikė draudimo sąlygomis, kokius tikslus ši organizacija kelia šių dienų kontekste – apie šimtmečio bėgyje nueitą ateitininkų kelią ir kalbėsime su šios organizacijos atstovėmis ir parodos kuratorėmis laidoje „Gyvoji istorija“.