Gyvoji istorija 2011-09-02 16:03

LRT Radijas

2011.09.02 05:06
2011 metais Prancūzija ir Lietuva mini iškilaus XIX amžiaus pabaigos Prancūzijos kraštovaizdžio architekto Eduardo Andrė šimtąsias mirties metines. Gimęs 1840 metais medelyno savininkų šeimoje, Eduardas Andrė nuo ankstyvo amžiaus mokėsi sodininkystės meno. Atlikęs daug stažuočių, buvo paskirtas pagrindiniu Paryžiaus miesto sodininku. 1867 metais Liverpulio miesto paskelbtame tarptautiniame konkurse dėl Seftono parko įkūrimo. Eduardo Andrė projektas vienbalsiai laimėjo pagrindinį prizą. Nuo to laiko jį nuolat kvietė kurti parkus ir sodus Prancūzijoje, Belgijoje, Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje, Nyderlanduose, Urugvajuje, taip pat Lietuvoje. Iš viso jis yra sukūręs apie šimtą kraštovaizdžio darbų, nuo privačių sodų turtingoms šeimoms iki miestų parkų. Eduardas Andrė buvo apdovanotas daugybe talentų: kraštovaizdžio architektas, botanikas, sodininkas ir teoretikas. Jis atidžiai studijavo sodininkystės meną ir istoriją, užsienio kraštų bei vietinę augmeniją ir miestų planavimą. Sukūrė naują kraštovaizdžio architektūros stilių, kuriame natūrali aplinka subtiliai dera su gerai pažįstama įvairia augmenija ir šiuolaikiškomis parko kūrimo priemonėmis. Šiandien laidoje kartu su kraštovaizdžio architekte Vaiva Deveikiene ir parkotyrininku Steponu Deveikiu kalbėsime apie Eduardo Andre paliktus pėdsakus Lietuvoje,