Gyvoji istorija 2011-06-17 16:03

LRT Radijas

2011.06.17 14:49
2011 metais minime septyniasdešimties metų sukaktį nuo didžiųjų trėmimo pradžios. Penkiasdešimt metų prieverstinės tylos ir tik prieš dvidešimt metų, prasidėjus tautiniam atgimimui šios istorijos puslapiai po truputį atverčiami visuomenei. 1941 metais birželio 14-15 dienomis prasidėjo Sovietų Sąjungos gerai suplanuota ir parengta žmonių trėmimo akcija. Tomis dienomis buvo ištremta daugiau nei 18.000 žmonių iš Lietuvos. Po to sekė dar kelios trėmimų bangos : pagal ištremtųjų skaičių didžiausi buvo 1948 metų gegužės (apie 40 tūkst.), 1949 metų kovo ( 30 tūkst.) ir 1951 metų spalio ( 17 tūkst.) trėmimai. Iš viso 1945–1952 metais iš Lietuvos buvo ištremta per 118 tūkst., į kalėjimus ir lagerius išvežta apie 150 tūkst. Lietuvos gyventojų. Lageriuose ir tremtyje žuvo apie 50–60 tūkst. žmonių. Šiandien laidoje savo prisiminimais pasidalins lapteviečių brolijos nariai Irena Špakauskienė ir Jonas Markauskas – žmonės perėję tremties kančių kelius, bet išsaugoję žmogiškąjį orumą, nejaučiantys neapykantos ir toliau kantriai atliekantys savo misiją – pristatantys tremties paveldą visuomenei.