Gyvoji istorija 2011-01-28 16:03

LRT Radijas

2011.01.28 16:00
Amžininkai jį vadino geruoju lietuvių tautos genijumi. Pats Petras Vileišis tartum įsipareigodamas visam gyvenimui, sakė „kol būsiu gyvas, dirbsiu tėvynės labui“. Ir tai nebuvo tušti žodžiai. Petras Vileišis labai sėkminga kelių inžinieriaus veikla užsidirbęs didelį finansinį kapitalą, jį paskyrė daugiausia šviečiamajai veiklai, lietuvybei gaivinti. „Petras Vileišis daugiau už visus mus nusipelnęs yra Didžiojo vilniečio vardo, nors gimė ir augo ne Vilniaus smėlynuose, o gana tolimam pasvaliečių krašte“- 1935 metais rašė Liudas Gira, pažymėdamas, jog tą garbingą vardą Vileišis nusipelnė savo dideliais darbais kurių tikslu buvo : Lietuva ir Vilnius, Vilnius ir Lietuva“ . 1901-05 metais Petras Vileišis buvo žinomas Vilniaus miesto dūmos narys, labai gerbiamas- „To krol litewski“, vadindavo jį Vilniaus lenkai. Įtakinga jo padėtis visuomenėje ir kilnus kultūrinis darbas buvo reikšmingas faktorius Vilniaus lietuvių judėjimui. 2011 metais sausio 25-tą dieną minėsime Petro Vileišio 160-ties metų jubiliejų. Įvertinus jo titanišką veiklą lietuvybės pamatams įtvirtinti, galima tik apgailestauti, kad dvidešimt metų gyvuojančioje naujai atkurtoje Lietuvoje tokių asmenybių kaip Petras Vileišis taip ir neužgimė.