Arčiau manęs 2009-02-08 07:30

LRT Radijas

2009.02.08 06:00
Šiame sunkmetyje sekmą rytą sveikiname primindami JT vaiko teisių komiteto nario, vaikų psichiatro doc. Dainiaus Pūro mintis - visuomenės požiūris į proto negalios žmones yra geriausias būdas patikrinti, ar visuomenė yra sveika, ar dėl kokių nors priežasčių serganti. Visuomenės sveikimas neįmanomas be proto negalios žmonių susigrąžinimo į visuomenę ir bendruomenę. Šis procesas Lietuvoje vyksta, nors gal ir ne taip greitai, kaip norėtųsi. Vilties bendrijos mestą iššūkį palaipsniui priima valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos bei eiliniai piliečiai. Proto negalios žmonės išdidžiai sugrįžta į visuomenę, gal net nujausdami, kad tas grąžinimas gydo ne tik juos pačius, bet ir tą visuomenės dalį, kuri save vadina sveikąja. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Vilniaus viltis" jungia per 700 sutrikusio intelekto žmonių, dienos užimtumo centras šioms šeimoms yra visas išganymas ir visos viltys. Tik įsteigus bendriją, kuri rūpinasi jų neįgaliais vaikais, žmonės gali dirbti. "Vilniaus vilties" vadovė Birutė Šapolienė taip pat augina dar vadinamą "amžiną" vaiką. Jos visos viltys - kad šiuo sunkmečiu išsilaikytų panašaus profilio neįgaliųjų užimtumo įstaigos. Žmonių su negalia sąjungos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė šią savaitę įvykusiame Lietuvos neįgaliųjų forumo visuotiniame susirinkime išrinkta Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidente. Forumo pagrindinis uždavinys yra ginti žmonių su negalia teises ir skatinti lygias galimybes visiems, vadovaujantis nediskriminavimu, įvairovės ir lygybės principais. Įvykusiame susirinkime neįgalieji pasigedo tikros, aktyvios forumo veiklos. Vilniuje Litexpo rūmuose prasidės tradicinė knygų mugė. Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras nebodamas jokių finansinių pavojų ne tik kad nesumažino socialinių paslaugų kiekio neįgaliesiems, bet ir "kruta iš rezervų", kaip savo bendruomenės vadovas Algimantas Arbočius.

Paieškos rezultatai