Šv. Mišios.

LRT Televizija

2016.05.15 12:52
Sekminės Vilniaus Kalvarijose. Šv. Mišias aukoja vysk. G. Grušas.