Pasaulio lietuvių balsas

2021.01.14 11:17

Už viso gyvenimo nuopelnus Globalios Lietuvos apdovanojimas po mirties skirtas dr. Vincui Bartusevičiui

LRT TELEVIZIJOS laida „Labas rytas, Lietuva“, LRT.lt2021.01.14 11:17

Ketvirtadienį paaiškėjo dar vienas šių metų Globalios Lietuvos apdovanojimų laureatas. Ketvirtojoje kategorijoje už viso gyvenimo nuopelnus po mirties įvertintas dr. Vincas Bartusevičius. 

„Apdovanojimą su didele pagarba ir dėkingumu po mirties skiriame 2020-aisiais metais mus palikusiam šviesios atminties iškiliam lietuvių diasporos mokslininkui, visuomenininkui, uoliam lietuvių kalbos saugotojui ir puoselėtojui Vokietijoje daktarui Vincui Bartusevičiui“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ paskelbė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Paaiškėjo dar vienas 2020 m. „Globalios Lietuvos apdovanojimų“ laureatas

Kaip sakė lietuvių bendruomenės narė Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė, dr. V. Bartusevičiui visas gyvenimas buvo Vokietijos lietuviai, lietuvių bendruomenė ir Lietuva.

Prisimindamas dr. V. Bartusevičių, buvęs Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis pabrėžė, kad jis buvo patriotas iš didžiosios raidės. „Jis išties buvo vienas iš vadinamųjų dipukų, kurie dar būdami vaikai įsikūrė Vokietijoje ir niekur neišvyko. <...> Jo pašaukimas buvo rinkti informaciją apie lietuviškąjį paveldą ir Vokietijoje gyvenusius lietuvius. Jis ir daktaro disertaciją apsigynė būtent iš šios temos“, – kalbėjo D. Matulionis.

Lietuvių mokslininkas jau gimnazijoje aktyviai reiškėsi įvairiose lietuvių organizacijose. Tikėdamas lituanistinio švietimo svarba dr. V. Bartusevičius itin prisidėjo prie Vasario 16-osios gimnazijos gyvavimo.

Šios mokyklos direktorė Rasa Weiss pažymėjo, kad beveik visus 70 šios gimnazijos gyvavimo metų dr. V. Bartusevičius buvo kartu su ja. Be to, jo iniciatyva Vokietijoje buvo įkurtas ir lietuvių mokslinės ir kultūrinės veiklos židinys – Lietuvių kultūros institutas.

„Jis daug dešimtmečių bendravo visomis istorinėmis plotmėmis kad ir su Martyno Mažvydo biblioteka. Visa Vokietijoje išleista lietuviška literatūra ar spauda buvo suskaitmenizuota ir dabar yra prieinama visam pasauliui. Viena to Kultūros instituto sritis buvo moksliniai tyrimai apie Lietuvos kultūrinį istorinį pagrindą esantiesiems čia.

Ypač tai buvo svarbu prieš 30 metų, kai Lietuva dar buvo nelaisva. Jis visą gyvenimą tikėjo, kad Lietuva tikrai bus laisva, ir ta linkme dirbo“, – sakė R. Weiss.

Už ilgametę mokslinę ir bendruomeninę veiklą, Lietuvių kultūros, švietimo ir istorinės atminties puoselėjimą dr. V. Bartusevičiui skirtas apdovanojimas bus perduotas jo žmonai Onai Bartusevičienei.

Globalios Lietuvos apdovanojimai vyksta nuo 2012 metų. Juos organizuoja „Global Lithuanian Leaders“ – nevyriausybinė organizacija, vystanti diasporos profesionalų tinklą ir įveiklinanti jo atstovus, kad Lietuva augtų.