Norintiems sugrįžti

2020.09.19 19:26

Neįgalumo išmokas Jungtinėje Karalystėje gaunanti lietuvė ruošiasi grįžti į tėvynę: kokia tvarka laukia Lietuvoje?

Ugnė Jonaitytė, LRT.lt2020.09.19 19:26

Jungtinėje Karalystėje gyvenanti Rita planuoja grįžti į gimtuosius Telšius. Į „Lituanicą“ moteris kreipėsi norėdama sužinoti, ar dėl emigracijoje užklupusios ligos Lietuvoje jai priklausys netekto darbingumo pensija.

„Ruošiuosi sugrįžti iš Jungtinės Karalystės, čia gaudavau neįgalumo pensiją. Ar gausiu ją Lietuvoje? Nuo ko turėčiau pradėti, kur kreiptis, kokiais dokumentais pasirūpinti? Susirgau jau gyvendama Jungtinėje Karalystėje.

Iš Lietuvos nieko negaunu, bet ir nežinojau, nesidomėjau, ar būtų tokia galimybė. Dabar pasidarė aktualu, nes norėčiau parvykti. Iki išvažiavimo Lietuvoje buvau pradirbusi 12 metų“, – rašo skaitytoja.

Anot „Sodros“ atstovės Malgožatos Kozič, jei užsienyje šiuo metu gyvenančiam žmogui iki šiol Lietuvoje nebuvo paskirta netekto darbingumo (invalidumo) pensija, grįžus į Lietuvą ji bus skirta tuo atveju, jei asmuo atitiks šiai pensijai gauti būtinas sąlygas: turės sukaupęs minimalų stažą netekto darbingumo pensijai gauti, jam bus nustatytas atitinkamas netekto darbingumo lygis.

„Atvykusi į Lietuvą, skaitytoja turėtų kreiptis į šeimos gydytoją dėl siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kuri nustatys netekto darbingumo lygį.

Jei tarnyba nustatys 45–100 proc. netekto darbingumo, skaitytojai reikėtų kreiptis į artimiausią „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių ir pateikti prašymą. Tiesa, formaliai pateikiamas ne prašymas skirti netekto darbingumo (invalidumo) pensiją, o prašymas skirti senatvės pensiją.

Taip pat reikėtų pateikti prašymą dėl Jungtinėje Karalystėje paskirtos pensijos mokėjimo tęsimo. Primename, kad ekstremalios situacijos metu atvykstant į „Sodros“ skyrius reikalinga išankstinė registracija“, – komentuoja specialistė.

Kadangi „Sodra“ turės kreiptis į atitinkamas Jungtinės Karalystės institucijas, kad jos identifikuotų asmenį, priimtų sprendimą dėl pensijos perkėlimo ir atsiųstų „Sodrai“ duomenis apie Jungtinėje Karalystėje įgytą stažą, kurių gali prireikti skiriant pensiją Lietuvoje, M. Kožič pataria turėti duomenis, susijusius su socialinio draudimo Jungtinėje Karalystėje numeriu.

Taip pat reikalingas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas bei valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas. Specialistė pabrėžia, kad „Sodra“ kaupia duomenis apie asmens darbovietes, jose dirbtą laiką ir gautą atlyginimą nuo 1994 metų, tačiau, norint patvirtinti iki 1994-ųjų įgytą stažą, reikėtų turėti ir darbo knygelę.

Anot pašnekovės, minimalus stažas, reikalingas netekto darbingumo pensijai gauti, priklauso nuo amžiaus. „Pavyzdžiui, 35 metų žmogui jis siekia 2,5 metų, 45 metų žmogui – 7,5 metų ir taip toliau.

Tam nustatyti sumuojamas ir Jungtinėje Karalystėje, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijoje įgytas stažas“, – nurodo „Sodros“ atstovė.

Jeigu asmuo neturi sukaupęs minimalaus stažo netekto darbingumo pensijai gauti, gali pretenduoti į šalpos neįgalumo pensiją. Specialistė pabrėžia, kad šią pensiją galima gauti tais atvejais, kai žmogus neturi teisės gauti kitos didesnės arba tokio paties dydžio pensijos ar pensinių išmokų.

„Teisę gauti šalpos neįgalumo pensiją turi asmenys, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas, taip pat asmenys, pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti netekusiais 45 procentų ir daugiau darbingumo po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukako 26 metai“, – sąlygas vardija M. Kožič.