pristato LITUANICA SAT-1 palydovo misiją

Misijos globėja
Misijos organizatorius  
Nanoracks Vilniaus universitetas