captcha

Jūsų klausimas priimtas

Kvietimas teikti pasiūlymus programų konkursui

Perkančioji organizacija: viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, S. Konarskio g. 49, LT 03123 Vilnius, tel.: (8-5) 236 32 00, faks.: (8-5) 236 32 08, el. paštas: irena.civiene@lrt.lt

Šis pirkimas vykdomas laikantis LR Vyriausybės nutarimo (2003 10 09 Nr. 1264) „Dėl radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų, o gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms vykdyti.

PIRKIMO OBJEKTAS:


1.    Programos, skirtos socialinės tematikos analizei bei demokratiškai, pilietiškai visuomenei ugdyti:

a.    Visuomenės aktualijų diskusijų forumas, skirtas aktualijų, socialinės problematikos ir rezonansiniams įvykiams aptarti.
b.    Publicistinė programa, nagrinėjanti, analizuojanti ir suprantamai paaiškinanti socialines, ekonomines, politines aktualijas bei problemas, siūlanti galimus sprendimų būdus ar formuojanti atitinkamo pilietiško elgesio modelius.
c.    Publicistinė programa, analizuojanti ir objektyviai paaiškinanti pasaulyje vykstančius socialinius, politinius bei ekonominius įvykius.
d.    Lietuvoje sukurtas vaidybinis serialas, orientuotas į socialinę tematiką ir problematiką, skirtas visuomenės sąmoningumui, pilietiškumui ugdyti ir pamatinėms vertybėms puoselėti.
e.    Lietuvoje sukurtas vaidybinis istorinis serialas (mini serialas), orientuotas į tautos savimonės, patriotizmo ugdymą, skatinantis domėtis Lietuvos istorija ir kultūra, supažindinantis su svarbiomis istorinėmis asmenybėmis (kultūros, politikos veikėjais), jų gyvenimu, veikla.

2.    Programos, skirtos Nacionalinės kultūros, etnokultūrai ir kalbos kultūrai puoselėti ir populiarinti:

a.    Kultūros žurnalas (pokalbių programa), skirtas Lietuvos kultūrinio gyvenimo apžvalgai, naujiems projektams pristatyti, supažindinti su iškiliausiais kūrėjais.
b.    Inovatyvi, konkurso formos kalbos kultūros programa.
c.    Analitinė diskusijų programa apie Lietuvos bei jos kaimynų istoriją šiuolaikinių įvykių pasaulyje bei Europoje kontekste.
d.    Kultūros programa, skirta įvairioms kultūros ir meno sritims (muzikai, teatrui, kinui, dailei, dizainui, architektūrai ir t. t.), jų tendencijoms Lietuvoje ir pasaulyje bei išsamiai jų analizei.

3.    Programos, skirtos pasaulio tautų sambūviui ir integracijai:

a.    Programa, skirta emigracijos ir imigracijos problemoms.
b.    Publicistinė programa apie Europos bendriją, kaimynines šalis, užsienio valstybių gerosios patirties sklaidą.
c.    Kultūrinės šviečiamosios programos, skirtos Lietuvoje gyvenančioms ukrainiečių, baltarusių, lenkų, rusų, žydų tautinėms bendrijoms.

4.    Pramoginės programos:

a.   Humoristinė socialinės satyros programa.
b.    Kasdienis informacinis pramoginis projektas, pateikiantis Lietuvos ir pasaulio aktualijas.
c.    Kasdienė pramoginė pokalbių programa.
d.    Pramoginis savaitgalio projektas.
e.    Žaidybinė pažintinė programa.
f.    Informacinė-pramoginė savaitgalio ryto laida.

5.    Programos jaunimui:

a.    Programa jaunimui ir moksleiviams, nagrinėjanti šios amžiaus grupės socialinę problematiką, ugdymo, švietimo, laisvalaikio ir bendravimo problemas, siūlanti galimus problemų sprendimus, formuojanti atitinkamus visuomenės elgesio modelius.
b.    Programa vaikams, ugdanti kūrybingą, mąstančią ir smalsią asmenybę, propaguojanti šeimos vertybes, meilę gamtai ir gyvūnijai.
c.    Vaidybinis serialas vaikams arba jaunimui.


6.    Specializuotos programos:

a.    Mokslo populiarinimo žurnalas, populiariai, suprantamai ir intriguojančiai pristatantis Lietuvos mokslininkus, jų pasiekimus, šiuolaikinio mokslo laimėjimus.
b.    Programa, skirta sveikatos apsaugos sistemos problemoms nagrinėti, propaguojanti sveiką gyvenimo būdą ir ligų prevenciją.
c.    Sporto programa, skirta Lietuvos ir pasaulio svarbiausiems įvykiams nušviesti ir fiziniam aktyvumui propaguoti.
d.    Programa, skirta eismo saugumui gerinti, vairavimo kultūrai ugdyti bei atitinkamiems visuomenės elgesio modeliams formuoti.
e.    Kulinarinė programa.
f.    Ekologinė programa, kurianti aplinkos apsaugos sampratą ir formuojanti atitinkamus visuomenės elgesio modelius.

7.    Tradicinių krikščioniškų religinių bendruomenių programos:

a.     Religinė-kultūrinė programa katalikų religinei bendruomenei.
b.     Religinė-kultūrinė programa evangelikų liuteronų  bendruomenei.
c.     Religinė-kultūrinė programa stačiatikių religinei bendruomenei.
d.     Ekumeninė programa, skirta visoms konfesijoms, religijų istorijos raidai ir istorijai.
 

Pirkimo būdas: programų konkursas.

Paraiškas teikėjai turi pateikti raštu iki 2015-03-18 15.00 val. užklijuotuose vokuose.

Alternatyvūs pasiūlymai priimami.

Teikėjai privalo nurodyti trečiuosius asmenis, kuriems teikėjas numato perduoti vykdyti dalį sutarties ir perduodamos pirkimo dalies aprašymą, jeigu teikėjai numato tokį perdavimą.

Teikėjai privalo nurodyti įgaliotą atstovą, kuris bus atsakingas už teikėjo pasiūlymo pateikimą, ir pateikti duomenis apie jį: jeigu teikiant pasiūlymą dalyvaus tretieji asmenys, nurodomi ir trečiųjų asmenų įgalioti atstovai, pateikiami duomenys apie juos.

Teikėjai privalo pateikti atitinkamus kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir informaciją: (i) dokumentus, patvirtinančius teikėjo teisinę formą, (ii) informaciją apie per pastaruosius 3 metus ar per laikotarpį nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) teikėjo (ar fizinio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie) teikėjo vardu kūrė, kuria ar kurs televizijos programą ar jos dalį) vykdytas svarbiausias sutartis dėl programų rengimo nacionalinės aprėpties televizijos programose.

Aukščiau įvardinti kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir informacija turi būti pateikti kartu su paraiškomis dalyvauti programų konkurse.

Perkančioji organizacija teikėjų kvalifikaciją vertins 2015-03-18 15 val., atplėšdama vokus. Teikėjų kvalifikacija bus vertinama tokia eilės tvarka, kokia buvo gautos ir užregistruotos teikėjų paraiškos Televizijos laidų (programų) sukūrimo ir parengimo transliuoti paslaugų pirkimo komisijos registracijos žurnale, pradedant anksčiausiai gauta paraiška. Teikėjai, pateikę visus aukščiau šiame kvietime teikti pasiūlymus programų konkursui nurodytus dokumentus, patvirtinančius teikėjo teisinę formą, ir informaciją apie teikėjo (ar fizinio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie) teikėjo vardu kūrė, kuria ar kurs televizijos programą ar jos dalį) per pastaruosius 3 metus ar per laikotarpį nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) vykdytas svarbiausias sutartis dėl programų rengimo nacionalinės aprėpties televizijos programose, laikomi atitinkančiais kvalifikacinius reikalavimus ir kviečiami pateikti projektus. Kvietimai teikėjams pateikti programų projektus kartu su patvirtinimu, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau kaip 2015-03-19 teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Teikėjams, pateikusiems neišsamius ar netikslius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir (ar) informaciją, bus nustatytas ne ilgesnis kaip 2 darbo dienų terminas šiems trūkumams pašalinti. Kvietimai teikėjams, pašalinusiems trūkumus per nustatytą terminą, pateikti projektus kartu su patvirtinimu, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2015-03-23 teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu teikėjas per šį terminą trūkumų nepašalins, Komisija nebekvies šio teikėjo dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose ir apie tai jam praneš raštu.

Pirminiai pasiūlymai bus vertinami, jeigu bus pateiktas bent vienas pasiūlymas.

Pirkimo dokumentus ir papildomą informaciją apie pasiūlymų pateikimą galima gauti adresu S. Konarskio g. 49, LT 03123 Vilnius, tel.: (8-5) 236 30 92, faks.: (8-5) 236 32 08 arba el.paštu: irena.civiene@lrt.lt

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...