captcha

Jūsų klausimas priimtas

Kvietimas teikti pasiūlymus programų/filmų konkursui

Perkančioji organizacija: viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, S. Konarskio g. 49, LT 03123 Vilnius, tel.: (8-5) 236 32 00, faks.: (8-5) 236 32 08, el. paštas: irena.civiene@lrt.lt.

Šis pirkimas vykdomas laikantis LR Vyriausybės nutarimo (2003 10 09 Nr. 1264) „Dėl radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų, o gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms vykdyti.

 

Pirkimo objektas:

A. Programos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms

1. Lietuvoje sukurtas vaidybinis istorinis filmas arba serialas (mini serialas), orientuotas į tautos savimonės, patriotizmo ugdymą, skatinantis domėtis Lietuvos istorija ir kultūra, supažindinantis su svarbiomis istorinėmis asmenybėmis (kultūros, politikos veikėjais), jų gyvenimu, veikla.

2. Lietuvoje sukurtas aukštos kokybės televizinis dokumentinis filmas  ar dokumentinių filmų ciklas, skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms.  

3. Įvairaus formato televizijos programos, skirtos paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms.  

 

Pirkimo būdas: programų konkursas.

Paraiškas teikėjai turi pateikti raštu iki 2015 m. kovo 19 d. 14.00 val. užklijuotuose vokuose.

Alternatyvūs pasiūlymai priimami.

Teikėjai privalo nurodyti trečiuosius asmenis, kuriems teikėjas numato perduoti vykdyti dalį sutarties ir perduodamos pirkimo dalies aprašymą, jeigu teikėjai numato tokį perdavimą.

Teikėjai privalo nurodyti įgaliotą atstovą, kuris bus atsakingas už teikėjo pasiūlymo pateikimą, ir pateikti duomenis apie jį: jeigu teikiant pasiūlymą dalyvaus tretieji asmenys, nurodomi ir trečiųjų asmenų įgalioti atstovai, pateikiami duomenys apie juos.

Teikėjai privalo pateikti atitinkamus kvalifikaciją įrodančius dokumentus ir informaciją: (i) dokumentus, patvirtinančius teikėjo teisinę formą, (ii) informaciją apie per pastaruosius 3 metus ar per laikotarpį nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) teikėjo (ar fizinio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie) teikėjo vardu kūrė, kuria ar kurs televizijos programą ar jos/jo dalį) vykdytas svarbiausias sutartis dėl televizijos programų ir (ar) filmų/serialų rengimo nacionalinės aprėpties televizijos programose.

Aukščiau įvardinti kvalifikaciją įrodantys dokumentai ir informacija turi būti pateikti kartu su paraiškomis dalyvauti programų konkurse.

Perkančioji organizacija teikėjų kvalifikaciją vertins 2015 m. kovo 19 d. 14 val., atplėšdama vokus. Teikėjų kvalifikacija bus vertinama tokia eilės tvarka, kokia buvo gautos ir užregistruotos teikėjų paraiškos Televizijos laidų (programų) sukūrimo ir parengimo transliuoti paslaugų pirkimo komisijos registracijos žurnale, pradedant anksčiausiai gauta paraiška. Teikėjai, pateikę visus aukščiau šiame kvietime teikti pasiūlymus programų konkursui nurodytus dokumentus, patvirtinančius teikėjo teisinę formą, ir informaciją apie teikėjo (ar fizinio (-ių) asmens (-ų), kuris (-ie) teikėjo vardu kūrė, kuria ar kurs televizijos programą ar jos dalį) per pastaruosius 3 metus ar per laikotarpį nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) vykdytas svarbiausias sutartis dėl televizijos programų ir (ar) filmų/serialų rengimo nacionalinės aprėpties programose. Kvietimai teikėjams pateikti programų projektus kartu su patvirtinimu, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau kaip 2015 m. kovo 20 d. teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Teikėjams, pateikusiems neišsamius ar netikslius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir (ar) informaciją, bus nustatytas ne ilgesnis kaip 2 darbo dienų terminas šiems trūkumams pašalinti. Kvietimai teikėjams, pašalinusiems trūkumus per nustatytą terminą, pateikti projektus kartu su patvirtinimu, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2015 m. kovo 24 d.  teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu teikėjas per šį terminą trūkumų nepašalins, Komisija nebekvies šio teikėjo dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose ir apie tai jam praneš raštu.

Pirminiai pasiūlymai bus vertinami, jeigu bus pateiktas bent vienas pasiūlymas.

Pirkimo dokumentus ir papildomą informaciją apie pasiūlymų pateikimą galima gauti adresu S. Konarskio g. 49, LT 03123 Vilnius, tel.: (8-5) 236 30 92, faks.: (8-5) 236 32 08 arba el.paštu: irena.civiene@lrt.lt

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close