captcha

Jūsų klausimas priimtas

LRT privatumo politika, slapukų naudojimo tvarka ir taisyklės

 

VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, juridinio asmens kodas 124241078, registracijos adresas S. Konarskio g. 49, Vilnius (toliau – LRT arba mes), įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų LRT portalu ir (arba) LRT mobiliomis programėlėmis (toliau – Programėlė), jame esančiu turiniu.

Įgyvendindama šias pareigas, LRT vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Ši LRT privatumo politika, slapukų naudojimo tvarka ir taisyklės (toliau – Privatumo politika ) aprašo LRT portalo ir Programėlių lankytojų duomenų tvarkymo praktiką. Ji gali būti keičiama ir tobulinama be atskiro pranešimo ar įspėjimo.

Užsukę į LRT portalą ar naudoję Programėlę, pateikę savo asmens duomenis bei  papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Jei jums kiltų su šia politika ar joje aprašytais dalykais susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu lrt@lrt.lt.

Ši Privatumo politika netaikoma LRT portale pateikiamoms nuorodoms į trečiųjų šalių tinklalapius, todėl rekomenduojame atskirai pasidomėti šių tinklalapių privatumo politika ar taisyklėmis.

Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite informaciją apie tai:

-       kokią informaciją apie Jus gali rinkti LRT;

-       kokiais tikslais LRT naudoja apie Jus surinktą informaciją;

-       kiek laiko LRT saugos Jūsų asmeninę informaciją;

-       ar informacija apie Jus bus perduodama kitiems asmenims;

-       kada ir kaip LRT gali tvarkyti nepilnamečių asmeninę informaciją;

-       kokius slapukus renka, naudoja ir saugo LRT;

-       kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti.

Renkama informacija

Mes renkame šią informaciją:

-       duomenis, kuriuos Jūs  apie save pateikiate registruodamiesi mūsų portale ar Programėlėje;

-       informaciją, automatiškai gaunamą kaskart Jums lankantis mūsų portale ar Programėlėje;

-       informaciją, su Jūsų sutikimu gaunamą iš kitų tinklalapių ar portalų.

Jūsų pačių pateikiami duomenys

LRT kaupia ir saugo asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate apie save registruodamiesi mūsų portale ar Programėlėje ir kurdami savo paskyrą: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas.

Jūs galite bet kada ištrinti savo sukurtą paskyrą LRT. Kai ištrinate savo paskyrą, LRT netenka visos  Jūsų pateiktos asmeninės informacijos. Norėdami, kad būtų ištrinta jūsų paskyra,  galite kreiptis šiuo elektroniniu paštu lrt@lrt.lt. Jūsų paskyra bus ištrinta ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu pašto adresu.

Automatinis rinkimas

LRT automatiškai renka duomenis apie Jus kaskart Jums apsilankant LRT portale ar Programėlėje tam, kad:

-     Jums būtų patogu naudotis mūsų portalu ar Programėle ir jo veikimas atitiktų Jūsų poreikius;

-       būtų užtikrintas sklandus portalo ar Programėlės administravimas (pavyzdžiui, Jums būtų galima siųsti prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešti apie mūsų portalo ar Programėlės laikiną neveikimą, kitus trikdžius ir pan.);

-       laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas, prašymus;

-       galėtume Jums pateikti įdomių pasiūlymų ir aktualią informaciją;

-       LRT galėtų su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;

-       LRT galėtų vykdyti statistinę ir kitą analizę, kad galėtų nuolat tobulinti portalo ar Programėlės turinį ir jame teikiamas paslaugas;

-       LRT galėtų pasiūlyti naujienlaiškio prenumeratą.

Šiais tikslais gali būti renkami tokie Jūsų asmens duomenys: IP adresas, elektroninio pašto adresas, vartotojo prisijungimo vardas, slaptažodis.

Mes analizuojame ir naudojame taip pat ir apibendrintus duomenis, kurie gali būti sukurti Jūsų asmens duomenų pagrindu, tačiau taip, kad iš jų nebūtų įmanoma nustatyti Jūsų asmenvardžio. Tokie duomenys analizuojami:

-       lankytojams ar jų grupėms apibūdinti;

-       bendradarbiauti su reklamos agentūromis.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus automatiškai surinktus ir tvarkomus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu lrt@lrt.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Kiti tinklalapiai ar socialiniai portalai

Jei naudodamiesi mūsų portalu pasirenkate prisijungimą prie savo paskyros per socialinius portalus, tokius kaip „Facebook“ ar „LinkedIn“, LRT gali gauti ir šiuose portaluose kaupiamą informaciją apie Jus.

Jūsų asmens duomenis mes galime gauti ir tuo atveju, kai su Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai.

 

Kada LRT gali su Jumis susisiekti dėl konkrečių pasiūlymų?

LRT renka ir tuos Jūsų duomenis, kuriuos Jūs pateikiate registruodamiesi LRT rengiamuose konkursuose.

Šiam tikslui LRT kaupia ir saugo šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų pačių pateiktus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu lrt@lrt.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Naujienlaiškių prenumerata

Kad galėtume tvarkyti mūsų prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, mes naudojame automatizuotą rinkodaros platformą „MailerLite“. „MailerLite“ yra trečioji šalis, kuri gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, naudodamasi šios srities standartus atitinkančiomis technologijomis, kad padėtų stebėti ir tobulinti mūsų naujienlaiškius.

„MailerLite“ privatumo politiką galite rasti čia: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

Naujienlaiškio prenumeratos galite atsisakyti, paspaudę kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą.

Saugojimo terminas

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus. Ilgiau Jūsų asmeninė informacija gali būti saugoma tik šiais atvejais:

-       kai esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

-       kai Jūsų duomenys būtini tam, kad būtų tinkamai išspręstas ginčas ar skundas;

-       jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su klientu, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo kliento padarytus pažeidimus;

-       esant kitokiam specialiam teisės aktuose numatytiems pagrindui.

Šie duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Duomenų perdavimas

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus partnerius, su kuriais LRT palaiko duomenų apsikeitimo santykius, ir įstatymų numatytus atvejus, kai tai pateikti būtina (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

Duomenys trečiajai šaliai gali būti perduoti esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Į LRT portalą gali būti  dedamas turinys (TV laidos, filmai, kt.), kuris gali būti rodomas tik asmenims, sulaukusiems tam tikro amžiaus.

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 14 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 14 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, TODĖL:

-       jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis mūsų portale  esančiomis paslaugomis ir turiniu galite tik tuo atveju, jei Jūsų tėvai (globėjai) dėl to yra davę sutikimą LRT.

Slapukai

LRT portale mes naudojame slapukus (angl. cookies), siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti Jūsų lankomo LRT portalo veikimą. Slapukais siekiame:

 

-       išvengti pakartotinės registracijos ir anketų pildymo nuolatiniams portalo  lankytojams;

-       atpažinti sugrįžtančius portalo lankytojus;

-       analizuoti Jūsų įpročius, kad portalo veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (užimantys iki kelių KB), kuriuos Jūsų interneto naršyklė (pavyzdžiui, Internet Explorer, Edge, Firefox,  Chrome, Opera arba Safari) įdiegia Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia portalui išsaugoti tokius duomenis, kaip įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, demografinius duomenis (amžiaus grupė, lytis), duomenis apie tai, kaip Jūs naudojatės portalu (kokius puslapius vartote, kokiu turiniu domitės).

Slapukai mūsų portalui suteikia „atmintį“ – kiekvieno apsilankymo metu Jūs esate atpažįstamas kaip nuolatinis portalo lankytojas.

Kaip slapukai naudojami LRT portale?

Apsilankius mūsų portale, gali būti sukurti tokio tipo slapukai:

         Būtinieji slapukai – slapukai, naudojami vykdant tokias užklausas kaip prisijungimas prie vartotojo paskyros.

 PHPSESSED, linkedin_oauth_7c46fi5ef8eh_crc – galioja TIK naršyklės sesijos metu;

         „Google Analytics“ žymėjimo ir elgsenos slapukai – slapukai, kurie mums pasako, ar Jūs esate lankęsis  LRT portale, ar turite išsaugoję ankstesnių apsilankymų slapukus. Šie slapukai leidžia nustatyti unikalių LRT portalo lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. Šie slapukai mums padeda rinkti ir sisteminti statistinę informaciją;

 _autuvc; _atuvs; _gat;  – galioja momentiškai;

_utma; _ga; _gfp_64b; _atuvc – galioja dvejus metus;

_utmz – galioja 6 mėnesius;

_gid  – galioja vieną dieną.

          Trečiųjų šalių reklaminiai slapukai – daug skelbimų, kuriuos matote LRT portale, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie šie subjektai patys naudoja  anoniminius slapukus turėdami tikslą žinoti, kiek žmonių matė konkretų skelbimą arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri paprastai būna paskelbta jų interneto tinklalapyje.

         Kiti trečiųjų šalių slapukai – kai kuriuose mūsų portalo puslapiuose kiti subjektai taip pat gali naudoti savo pačių anoniminius slapukus, skirtus tam, kad jų sukurtos programos ar programėlės būtų pritaikytos Jūsų poreikiams. Dėl slapukų veikimo specifikos mūsų portalas neturi prieigos prie šių slapukų, lygiai kaip ir kiti subjektai neturi prieigos prie mūsų nustatomų slapukų. Pavyzdžiui, kai mūsų portalo straipsniu dalijatės paspausdami  LRT portale esančiu socialinės žiniasklaidos dalijimosi funkcijos mygtuku (pvz., Facebook), tai bus užregistruota tą mygtuką sukūrusiame socialiniame tinkle.

 Kaip išjungti slapukus ir nebesutikti su jų rinkimu?

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Bet kuriuo Jums patogiu metu slapukus  galite išjungti ir tokiu būdu nebesutikti, kad mūsų portalas juos rinktų, tačiau taip padarius bus sumažintas portalo funkcionalumas, todėl jis gali neveikti taip, kaip dera, ir kaip veikė iki tokio atsisakymo.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus LRT.lt portale automatiškai per slapukus surinktus ir tvarkomus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu lrt@lrt.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu:

Slapukų nustatymai Internet Explorer
Slapukų nustatymai Firefox
Slapukų nustatymai Chrome
Slapukų nustatymai Safari web ir iOS.

Kad suprastumėte šiuos nustatymus, Jums gali padėti pateiktos nuorodos, arba galite pasinaudoti savo naršyklės pagalbos (angl. Help) pasirinkimu.

Jūsų teisės

Be kitų šioje Privatumo politikoje nurodytų teisių, Jūs turite teisę:

-       sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis tvarko LRT;

-       sužinoti, kokiems gavėjams Jūsų duomenys teikiami ar buvo teikti per pastaruosius  vienerius metus;

-       reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis;

-       nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų portalo ar Programėlės turiniu;

-       reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;

-       reikalauti panaikinti vartotojo paskyrą;

-       reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis;

-       reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

-       atšaukti duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai ar slapukams.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti. Jeigu to pageidausite, mūsų atsakymas Jums bus pateiktas raštu. LRT šias Jūsų teises įgyvendina nemokamai.

Jeigu mums kyla abejonių, ar Jūsų pateikti asmens duomenys teisingi, galime sustabdyti šių duomenų tvarkymą, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys būtų naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas LRT turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

-       registruotu paštu siunčiant adresu S. Konarskio g. 49, Vilnius;

-       elektroniniu paštu adresu lrt@lrt.lt.

Gindami savo pažeistas teises, susijusias su asmens duomenų teisine apsauga, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt). 

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close