captcha

Jūsų klausimas priimtas

Šiuo metu LRT tarybą sudaro:

ŽYGINTAS PEČIULIS - LRT tarybos pirmininkas

Delegavo Prezidentė. Tarybos nario įgaliojimai iki 2018 m. gegužės 10 d.

Žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorius.

1979 baigęs žurnalistikos studijas Vilniaus universitete dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje (televizijos laidų redaktoriumi ir vedėju, radijo laidų vedėju, savaitraščio „Kalba Vilnius“ apžvalgininku). Rašo medijų analizės temomis periodinėje spaudoje.

1987 metais apgynė disertaciją „Lietuvos televizijos teatras. 1957–1982“. Nuo 1988 metų dirba Vilniaus universitete. 2007 metais atliko habilitacijos procedūrą tema „Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės metmenys“. Nuo 2008 metų eina profesoriaus pareigas. Yra Vilniaus universiteto Senato narys, Lietuvos mokslo tarybos ir tarptautinės „Lituanistikos“ bazės ekspertas.

Vilniaus universitete ir kitose aukštosiose mokyklose dėsto medijų istorijos ir teorijos, televizijos analizės, vaizdo ir garso raiškos žurnalistikos, efektyvios komunikacijos dalykus. Konsultuoja valstybės įstaigas, Lietuvos ir užsienio nevyriausybines organizacijas viešosios komunikacijos klausimais.

Stažavosi Prancūzijos visuomeninėje televizijoje FR2, stažavosi ir skaitė paskaitas Fribūro universitete (Šveicarija), Prancūzijos spaudos institute (Paryžiaus 2-asis universitetas Pantheon Assa), Paryžiaus 3-ajame universitete (Sorbonne Nouvelle).

Yra paskelbęs straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose. Išleido knygas „TV dramaturgija“ (1993), „Videoteatras“(1994), „Televizija: istorija, teorija, technologija, žurnalistika“ (1997), „Televizijos žurnalistika“ (2002), „Efektyvi komunikacija“ (2004, knyga pripažinta geriausiu metų mokslo populiarinimo darbu), „Iki ir po televizijos. Žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną“ (2007), „Vienadienių drugių gaudymas. Iš TV apžvalgininko užrašų“ (2012).

Kontaktai: zygintas.peciulis@kf.vu.lt

LOLITA JABLONSKIENĖ - LRT tarybos pirmininko pavaduotoja

Delegavo Prezidentė. Tarybos narės įgaliojimai iki 2018 m. gegužės 10 d..

Nacionalinės dailės galerijos vadovė, dailėtyrininkė. 

Dailės istorikė, kritikė ir parodų kuratorė, menotyros daktarė (2005), Nacionalinės dailės galerijos vadovė (nuo 2002).

1985–2003 m. dirbo mokslo darbuotoja Kultūros, filosofijos ir meno instituto Dailėtyros skyriuje, 1993–1999 m. – Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje direktorės pavaduotoja, 2000–2002 m. vadovavo Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centrui, nuo 1993 m dėsto Vilniaus dailės akademijoje (nuo 2004 docentė).

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė (nuo 1994), Lietuvos dailės istorikų draugijos narė (nuo 1995). 2004–2007 m. Lietuvos kultūros ir meno tarybos narė (vicepirmininkė), nuo 2008 m. – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto narė (vicepirmininkė); 2008 m. – Europos kultūrų dialogo metų ambasadorė Lietuvai.

Kuravo dailės parodų Lietuvoje ir užsienyje, publikavo straipsnių Lietuvos bei užsienio spaudoje, 1999 ir 2005 m. buvo Lietuvos paviljonų Venecijos bienalėje komisarė.

Kontaktai: lolita@ndg.lt

KORNELIJUS PLATELIS

Delegavo Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Tarybos nario įgaliojimai iki 2020 m. gegužės 19 d.

Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, valsybės veikėjas.

1991–1993 m. ėjo Lietuvos kultūros ir švietimo ministro pavaduotojo pareigas. 1996–1998 m. vadovavo „Vagos“ leidyklai.

1998 m. gegužės 1 d. – 2000 m. lapkričio mėn. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministras.

Nuo 2001 m. vasario mėn. yra savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius. K. Platelis aktyviai įsitraukęs į visuomeninę veiklą: yra Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvių PEN centro narys, „Poetinio Druskininkų rudens“ valdybos pirmininkas.

K. Platelis 1985 m. apdovanotas Jotvingių premija už eilėraštį „Jotvingių malda šuoliuojant į priešą“, 1996 m. paskelbtas Poezijos pavasario laureatu už knygą „Prakalbos upei“, 1998 m. apdovanotas Literatūrine "Varpų" premija už eilėraščių ciklą.

2002 m. apdovanotas Nacionaline Lietuvos kultūros ir meno premija.

DARIUS CHMIELIAUSKAS

Delegavo Lietuvos Vyskupų Konferencija. Tarybos nario įgaliojimai iki 2020m. gegužės 19 d.

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai.

Nuo 1998 m. Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai; nuo 2006 m. krikščioniško žurnalo šeimai „Artuma“ vyr. redaktorius.

2017 metais įšventintas diakonu.

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narys; pasaulinės bendruomenių judėjimo asociacijos „Tikėjimas ir Šviesa“ tarptautinis vice-koordinatorius Europos regionui.

Kontaktai: info@kn.lcn.lt

LIUDVIKAS GADEIKIS

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nario įgaliojimai iki 2022 m. rugsėjo 1 d.

Žurnalistas, rašytojas, žurnalo „Investuok“ vyriausiasis redaktorius

Nuo 1984 m. dirba žiniasklaidoje. 1984–1991 m. – kultūrinėje spaudoje (savaitraštis „Literatūra ir menas“, žurnalas „Metai“; literatūros mokslas ir kritika), vėliau dienraštyje „Lietuvos aidas“ (1991–1993 m. atsakingasis sekretorius), savaitraštyje „Veidas“ (2000–2007 m. vyriausiasis redaktorius), žurnalo „Fortuna privata“ vyriausiasis redaktorius (2007–2009 m.). Nuo 2014 m. – žurnalo „Investuok“ vyriausiasis redaktorius.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys (nuo 1989 m.). Apysakų ir apsakymų knyga „Basas“ (1988; Žemaitės premija). Romanas „Juodojo kelio istorijos“ (2010).

Knygų „Vilniaus universitetas amžių sandūroje“ (1982), „Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis“ (1999) bendraautoris, knygos „Lietuvos verslo istorija“ (2010) sudarytojas ir bendraautoris.

Yra išvertęs daugiau kaip 20 grožinių, dokumentinių, ekonominių knygų, tarp jų Michailo Pustobajevo „Agresijos kronika“, Benjamino Grahamo ir Davido L. Doddo „Vertybinių popierių analizė“.

Vienas iš Sąjūdžio komisijos stalinizmo nusikaltimams tirti kūrėjų. Kelių tremties atsiminimų knygų sudarytojas.

Kontaktai: liudvikasg@yahoo.com

 

VYTAUTAS PETRAS PLEČKAITIS

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas iki 2022 m. rugsėjo 1 d.
 
Kovo 11 -os nepriklausomybės Akto signataras, istorikas, diplomatas, valstybės veikėjas. 1972 m. Už antitarybinę veiklą pašalintas iš Universiteto, kurį vėliau baigė neakivaizdžiai.

Aktyviai dalyvavo Sąjūdyje, buvo Sąjūdžio Seimo narys. Išrinktas į Aukščiausiąją Tarybą, dirbo Užsienio reikalų komisijoje.

1992 m. išrinktas į LR Seimą, buvo Lietuvos - Lenkijos parlamentinės grupės pirmininkas ir Lietuvos - Vokietijos parlamentinės grupės vicepirmininkas.

1996 m. paskirtas ambasadoriumi Ukrainoje, vėliau ambasadorius Moldovai ir Gruzijai reziduojant Kijeve iki 2001m. Grįžęs į Lietuvą dirbo Užsienio reikalų ministro patarėju, 2005 m. pabaigoje pskirtas Generaliniu konsulu Ženevoje, o 2007 m.vasarą - pirmuoju atkurtos Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Šveicarijoje reziduojant Berne. Šias pareigas ėjo iki 2010 m. rugpjūčio.

Su autorių kolektyvu 1991 m.išleido knygelę apie Lietuvos valdovus "Iš kur mes atėjome", su Janu Wydackiu 1998 m išleido knygą "Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1917 - 1994". 2013 metais išleido knygą „Šveicarija, kurios nepažįstame. Ambasadoriaus įžvalgos. Mitai, realybė, paralelės“ 2015 metais išleido knygą apie pirmąjį Lietuvos Respublikos ambasadorių, varpininką, leidėją ir žurnalistą J. Šaulį: „Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys. Demokratas, valstybininkas,diplomatas“.
Spaudoje ir interneto portaluose skelbia tekstus vidaus ir užsienio politinio bei visuomeninio gyvenimo klausimais, yra Jerzy Giedroyc'o fondo valdybos narys.
 
Kontaktai: vitasple@gmail.com
 
 

RAIMONDAS SAVICKAS

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nario įgaliojimai iki 2022 m. rugsėjo 1 d.

Nuo 1981 dalyvauja parodose.   

Nuo 1988 Lietuvos dailininkų sąjungos narys. 

Nuo 1994 Savicko paveikslų galerijos savininkas. 

Nuo 2000 Savicko dailės mokyklos direktorius. 

Realizavo daugiau kaip dešimt tarptautinių edukacinių dailės projektų, 30 personalinių ir daugiau kaip 50 grupinių parodų organizatorius ir dalyvis. II-ojo tarptautinio plenero, skirto Marko Šagalo 110-osioms gimimo metinėms, laureatas (Vitebskas, 1997 m.).

Nuo 2006 m. aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.  Buvo organizatorius daugelio akcijų prieš Rusijos karinę agresiją Gruzijos ir Ukrainos atžvilgiu. 2013 m. jam suteiktas Gruzijos Vakhtango Gorgasalio 1-ojo laipsnio ordinas. 2013-2014 m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo nario Petro Auštrevičiaus padėjėju-sekretoriumi. Nuo 2014 m. dirba Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus padėjėju. 2015 m. Lietuvos žydų bendruomenėje (litvakų) įkūrė dailės mokyklą ir dėsto dailės įvadą.

2016 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Raimondas Savickas apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.                                                             

Kontaktai: savickogalerija@gmail.com

 

GIEDRĖ LASTAUSKIENĖ

Delegavo Prezidentė. Tarybos narės įgaliojimai iki 2018 m. gegužės 10 d..

Teisininkė, socialinių mokslų teisės krypties daktarė (nuo 2002 m.).

1997–1998 m. dirbo mokslinį darbą Teisės institute.

1998–2003 m. Lietuvos teisės universiteto dėstytoja.

Nuo 2003 m. užsiima advokato praktika. Nuo 2003 m. iki šiol dirba Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Šiuo metu – Viešosios teisės katedros docentė. Skaito Įvado į teisinės sistemos ir teisės teoriją studijas, Teisės teorijos, Jurisprudencijos problemų paskaitas.

Publikuoja straipsnius įvairiais teisės klausimais.

Kontaktai: giedre.lastauskiene@ajvk.lt

DALIA KUTRAITĖ GIEDRAITIENĖ

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nario įgaliojimai iki 2022 m. rugsėjo 1 d.

Žurnalistė, Lietuvos politinė bei visuomenės veikėja. Baigusi VU žurnalistikos specialybę daugiau nei du dešimtmečius dirbo Lietuvos Televizijoje (dabar LRT): rengė ir vedė televizijos laidas  „Nojaus arka”, „Viltys ir likimai”, „Renome”, „Atgarsiai”, „Dalia Kutraitė kalbina” ir kt. Vėliau kūrybinį darbą derino su administraciniu: vadovavo kūrybiniam susivienijimui „Jūsų studija”, TV Programų Direkcijai, Televizijai. Kurį laiką ėjo Televizijos ir Radijo Generalinio direktoriaus pareigas. Sukūrė keletą dokumentinių filmų, išleido knygas televizijoje rengtų interviu pagrindu „Dalia Kutraitė kalbina“. Stažavo Danijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

1998 m. pradėjo dirbti Vilniaus Mero Patarėja ryšiams su visuomene. Vėliau dirbo Vyriausybės Kanclere, Seimo nare, vadovavo Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijai, vėliau - Lietuvos Respublikos Prezidento vidaus politikos grupei. Visą laiką tobulinosi komunikacijos ir ryšių su visuomene srityje ir tapo viena pirmųjų profesionalių  Lietuvoje. Kartu su kolegomis inicijavo, įgyvendino ir viešino garsiausius nacionalinius projektus tokius, kaip „Nacionalinė pažangos premija“, skirta verslo ir mokslo bendradarbiavimui skatinti bei  Lietuvos vardo garsinimui skirtą  „Tūkstantmečio odisėja. Tautinė giesmė aplink pasaulį“.

Šiuo metu dėsto Vilniaus Uuniversitete žurnalistikos, ryšių su visuomene ir verslo vadybos studentams. Šiemet jai suteiktas partnerystės docento vardas. Be paskaitų universitete veda praktinius efektyvios komunikacijos mokymus įvairių profesijų žmonėms - verslo vadovams, valstybinių  ir visuomeninių organizacijų darbuotojams. Nors mokymų temos įvairios -  bet  visų jų esmė - padėti žmonėms  nepasimesti triukšmingame mūsų laikų informacijos sraute ir apsisaugoti nuo informacijos pertekliaus keliamų grėsmių.

Dalia Kutraitė Giedraitienė yra Valstybės pažangos tarybos narė, P.Abukevičiaus vardo filmų apie gamtą konkurso vertinimo komisijos pirmininkė, atstovaujanti LRT.

Kontaktai: dkutraite@gmail.com

VILIJA TARGAMADZĖ

Delegavo Lietuvos Švietimo taryba. Tarybos narės įgaliojimai iki 2020 m. gegužės 19 d.

Vilniaus universiteto profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė. Mokslinių intersų sritis – švietimo vadyba, socialinė atskirtis, didaktika. Paskelbta Lietuvoje ir užsienyje per 80 straipsnių, 8 monografijos (4-ios be bendraautorių). Lietuvos ir užsienio organizacijų narė, stažavosi Lundo (Švedijos), Olborgo (Danijos) ir kituose užsienio universitetuose, dirbo Kauno technologijos universitete Administravimo fakulteto prodekane mokslui, Klaipėdos universitete prorektore tarptautiniams ryšiams ir plėtrai, profesore Vytauto Didžiojo universitete ir tebedirba Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (pagrindinė darbovietė) bei Lietuvos edukologijos universitete profesore. Nuo 2012 metų VU Filosofijos fakulteto tarybos narė, nuo 2013 metų Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė.

Pirmoji daktaro disertacija apginta 1994 m., antroji – 2000 m.

Kontaktai: vilija.targamadze@gmail.com

ANDRIUS PUKSAS

Delegavo Lietuvos Respublikos Prezidentė. Tarybos nario įgaliojimai iki 2018 m. gegužės 10 d.

Teisininkas, teisės mokslų daktaras, VšĮ „Mokslininkų sąjungos instituto“ direktorius. Dirba Mykolo Romerio universitete – vadovauja Teisės ir viešųjų pirkimų skyriui.

2007–2010 m. dirbo teisininku UAB „Media Incognito“ (leidybos paslaugos).

Nuo 2010 m. teikia teisines paslaugas juridiniams asmenims (darbas advokatų kontoroje „AMP Legal“, advokatų profesinėje bendrijoje SKVLAW – vėliau CEE Attorneys).

Nuo 2011 m. dirba Mykolo Romerio universitete (nuo 2017 m. vasario mėn. šioje institucijoje vadovauja Teisės ir viešųjų pirkimų skyriui).

2014 m. sėkmingai apgynė teisės mokslų krypties (01 S) daktaro disertaciją „Reikšmingos įtakos konkurencijai ir prekybai sąlyga. Mažareikšmių susitarimų problematika“.

Nuo 2014 m. eina VšĮ „Mokslininkų sąjungos institutas“ direktoriaus pareigas.

Aktyviai dalyvauja mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. Priklauso šioms organizacijoms: Lietuvos teisininkų draugijai, JCI „Sostinė“, Lietuvos mokslininkų sąjungai, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungai, Akademinei vadybos ir administravimo asociacijai.

 

DARIJUS BEINORAVIČIUS

Delegavo Lietuvos mokslo taryba. Tarybos nario įgaliojimai iki 2020 m. gegužės 19 d.

Lietuvos mokslo tarybos,  Aukštojo mokslo tarybos, Lietuvos mokslo premijų komisijos  bei kitų įvairių komisijų narys, Mykolo Romerio universiteto profesorius bei daugelio kitų Europos universitetų vizituojantis profesorius, daugiau nei 50 mokslo publikacijų Lietuvos ir pasaulio prestižiniuose mokslo leidiniuose autorius bei bendraautorius, įvairių tarptautinių konferencijų pranešėjas. 2003 m. apginta socialinių mokslų daktaro disertacija “Teisės ir įstatymo santykis”. Mokslinių interesų sritis – teisės aktai ir jų tobulinimas. Teisės studijos baigtos Vilniaus universitete, studijavo Liono Žano Muleno (Prancūzija) universitete.

Stažuotės: Europos Sąjungos teisės kursai Hagoje (Nyderlandai), – Europos Sąjungos  integracijos problemų seminarai Helsinkyje, – teisės ir politikos mokslų sesija Budapešte, mokslinė stažuotė Baltarusijos valstybinio universiteto Teisės fakultete,  mokslinė stažuotė Prancūzijos žmogaus studijų namuose Paryžiuje ir kt.

Dvi kadencijas buvo Lituanie – France asociacijos prezidentas (10 metų); “Europos Judėjimo” Lietuvoje valdybos narys, AMADE asociacijos valdybos narys, Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino organizacinio komiteto narys ir kt.

El. paštas: dabein@mruni.lt

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...