captcha

Jūsų klausimas priimtas

Nutarimai

2017 metai

Data Pavadinimas  
2017-03-21 DĖL RADIJO MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2017-03-21 DĖL TELEVIZIJOS MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2017-03-21 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2017-02-21 DĖL KREIPIMOSI Į LRTK Peržiūrėti
2017-02-21 DĖL ATNAUJINTO IŠORĖS AUDITO PLANO Peržiūrėti
2017-02-21 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2017-01-24 DĖL RP DARBO GRUPĖS METINĖS ATASKAITOS Peržiūrėti
2017-01-24 DĖL ASP DARBO GRUPĖS METINĖS ATASKAITOS Peržiūrėti
2017-01-24 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS METINĖS ATASKAITOS Peržiūrėti
2017-01-24 DĖL PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS Peržiūrėti
2017-01-24 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti

2013-2016 metai

Data Pavadinimas  
2016-12-20 DĖL IŠORĖS AUDITO REKOMENDACIJŲ PLANO Peržiūrėti
2016-12-20 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2016-11-15 DĖL ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO Peržiūrėti
2016-11-15 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2016-10-18 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2016-09-20 DĖL IŠORĖS AUDITO REKOMENDACIJŲ VYKDYMO Peržiūrėti
2016-09-20 DĖL KREIPIMOSI Į LRT VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBĄ Peržiūrėti
2016-09-20 DĖL LRT LITUANICA RUDENS SEZONO MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2016-09-20 DĖL LRT KULTŪRA RUDENS SEZONO MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2016-09-20 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2016-08-30 DĖL LRT TARYBOS IR ADMIN. KOMISIJOS IŠLAIDŲ VYKDYMO Peržiūrėti
2016-08-30 DĖL LRT 2016 I PUSM. IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ VYKDYMO Peržiūrėti
2016-08-30 DĖL LRT RADIJAS RUDENS SEZONO MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2016-08-30 DĖL LRT TELEVIZIJA RUDENS SEZONO MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2016-08-30 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2016-06-21 DĖL SVARSTYMO UŽDAROJE POSĖDŽIO DALYJE Peržiūrėti
2016-06-21 DĖL LRT PROGRAMŲ VASAROS SEZONO MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2016-06-21 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2016-05-24 DĖL LRT PASTATO ESANČIO S.KONARSKIO 49 ENERGETINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO Peržiūrėti
2016-05-24 DĖL 2015 M. LRT TARYBOS VEIKLOS ATASKAITOS Peržiūrėti
2016-05-24 DĖL LRT TELEVIZIJOS PROGRAMŲ KONKURSO VERTINIMO REZULTATŲ Peržiūrėti
2016-05-24 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2016-04-19 DĖL DARBO UŽMOKESČIO Peržiūrėti
2016-04-19 DĖL 2015 M. LRT TARYBOS IŠLAIDŲ ATASKAITOS Peržiūrėti
2016-04-19 DĖL 2015 M. LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS IŠLAIDŲ ATASKAITOS Peržiūrėti
2016-04-19 DĖL 2015 M. LRT PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS Peržiūrėti
2016-04-19 DĖL LRT FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO Peržiūrėti
2016-04-19 DĖL 2015 M. LRT VEIKLOS ATASKAITOS Peržiūrėti
2016-04-19 DĖL LRT TARYBOS PIRMININKO RINKIMŲ REZULTATŲ Peržiūrėti
2016-04-19 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2016-03-22 DĖL KREIPIMOSI Į LRT KOMISIJĄ Peržiūrėti
2016-03-22 DĖL LRT RADIJAS, LRT KLASIKA IR LRT OPUS MĄSTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2016-03-22 DĖL LRT TELEVIZIJA, LRT KULTŪRA IR LRT LITUANICA MĄSTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2016-03-22 DĖL IŠORĖS AUDITO REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO Peržiūrėti
2016-03-22 DĖL  DARBOTVARKĖS KLAUSIMO SVARSTYMO BŪDO Peržiūrėti
2016-02-23 DĖL EKSPERTŲ PASLAUGŲ PIRKIMO Peržiūrėti
2016-02-23 DĖL LRT LAIDŲ KONKURSO TEMŲ PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2016-02-23 DĖL SVARSTYMO UŽDAROJE POSĖDŽIO DALYJE Peržiūrėti
2016-01-19 DĖL LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITOS Peržiūrėti
2016-01-19 DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-12-15 DĖL PROGRAMŲ KONKURSO  REZULTATŲ Peržiūrėti
2015-12-15 DĖL PROGRAMŲ KONKURSO, SKIRTO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100 METINĖMS REZULTATŲ Peržiūrėti
2015-12-15 DĖL LRT TARYBOS, LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS IŠLAIDŲ BEI LRT PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATŲ Peržiūrėti
2015-12-15 DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-11-17 DĖL LRT IŠORINIO AUDITO IŠVADŲ Peržiūrėti
2015-11-17 DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-10-20 DĖL ATSAKYMO DIDŽIASALIO "RYTO" GIMNAZIJOS DIREKTOREI Peržiūrėti
2015-10-20 DĖL LRT KLASIKA TRANSLIACIJOS VISĄ PARĄ Peržiūrėti
2015-10-20 DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-09-22 DĖL KANALO LRT LITUANICA MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2015-09-22 DĖL KANALO LRT KULTŪRA TRANSLIACIJOS, MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2015-09-22 DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-08-25 DĖL PROGRAMŲ: LRT RADIJAS, LRT KLASIKA, LRT OPUS MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2015-08-25 DĖL LRT TELEVIZIJA MASTO IR TRUKTŪROS Peržiūrėti
2015-08-25 DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-06-16 DĖL 2014 M. ATASKAITOS SEIMUI Peržiūrėti
2015-06-16 DĖL VASAROS SEZONO PROGRAMŲ MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2015-06-16 DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-05-19 DĖL TELEVIZIJOS PROGRAMŲ KONKURSO Peržiūrėti
2015-05-19 DĖL 2012-2017 M. VALSTYBINĖS PROGRAMŲ STRATEGIJOS Peržiūrėti
2015-05-19 DĖL LRT SĄMATŲ VYKDYMO Peržiūrėti
2015-05-19 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2015-04-21 DĖL LRT TARYBAI TEIKIAMŲ ATASKAITŲ Peržiūrėti
2015-03-24 DĖL POREIKIO ĮSIGYTI FILMŲ VERTINIMĄ IR REKOMENDACIJAS Peržiūrėti
2015-03-24 DĖL PROGRAMŲ: LRT RADIJAS, LRT KLASIKA, LRT OPUS MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2015-03-24 DĖL  PROGRAMŲ: LRT TELEVIZIJA, LRT KULTŪRA, LRT LITUANICA MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2015-03-24 DĖL DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-02-24 DĖL  LRT STRATEGINIO PLANO VYKDYMO ATASKAITOS Peržiūrėti
2015-02-24 DĖL  LRT 2015 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS Peržiūrėti
2015-02-24 DĖL  DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2015-01-20 DĖL  LRT TARYBOS 2015 M. VEIKLOS PLANO Peržiūrėti
2015-01-20 DĖL  LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2014 M. VEIKLOS ATASKAITOS Peržiūrėti
2015-01-20 DĖL  LRT TARYBOS 2015 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS Peržiūrėti
2015-01-20 DĖL  LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2015 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS Peržiūrėti
2015-01-20 DĖL  DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2014-12-16 DĖL  LRT RELIGINIŲ LAIDŲ KONCEPCIJOS EKSPERTO POREIKIO Peržiūrėti
2014-12-16 DĖL  LRT TARYBOS DARBO REGLAMENTO NAUJOS REDAKCIJOS Peržiūrėti
2014-12-16 DĖL  LRT RELIGINIŲ BENDRIJŲ LAIDŲ  GERINIMO PRIEMONIŲ PLANO Peržiūrėti
2014-12-16 DĖL  "LRT KULTŪROS SKLAIDOS PERSPEKTYVOS" SKLAIDOS PLANO  Peržiūrėti
2014-12-16 DĖL  LRT ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS Peržiūrėti
2014-12-16 DĖL  PROJEKTO "MAŽOS VERTĖS PIRKIMO APKLAUSOS BŪDU SĄLYGOS. VEIKLOS AUDITO PASLAUGŲ PIRKIMAS" Peržiūrėti
2014-12-16 DĖL  DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2014-11-18 DĖL  SVARSTYMO "LRT RELIGINIŲ BENDRIJŲ LAIDOS" IŠVADŲ Peržiūrėti
2014-10-21 DĖL  PAVEDIMO VYKDYTI PASLAUGŲ PIRKIMĄ Peržiūrėti
2014-10-21 DĖL  LRT VEIKLOS AUDITO SĄLYGŲ PROJEKTO PARENGIIMO Peržiūrėti
2014-10-21 DĖL  DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2014-09-23 DĖL  LEIDIMO PARDUOTI AUKCIONE Peržiūrėti
2014-09-23 DĖL  DĖL LRT BIUDŽETO PROJEKTO TEIKIMO TARYBAI TERMINŲ Peržiūrėti
2014-09-23 DĖL   LRT STRATEGIJOS VYKDYMO PLANO I PUSM. ATASKAITOS Peržiūrėti
2014-09-23 DĖL  PROGRAMOS LRT LITUANICA MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2014-09-23 DĖL  PROGRAMOS LRT KULTŪRA MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2014-09-23 DĖL  DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2014-08-26 DĖL  TARYBOS DARBO GRUPIŲ VADOVŲ PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2014-08-26 DĖL  LRT ATASKAITOS PATEIKIMO TARYBAI DATOS Peržiūrėti
2014-08-26 DĖL  SIŪLYMŲ STIPRINANT INFORMACINĘ ERDVĘ Peržiūrėti
2014-08-26 DĖL  PRITARIMO LRT PASTATŲ PANAUDOJIMO GALIMYBIŲ STUDIJOS PROJEKTUI Peržiūrėti
2014-08-26 DĖL PROGRAMOS LRT TELEVIZIJA MASTO IR STRUKTŪROS Peržiūrėti
2014-08-26 DĖL  DARBOTVARKĖS KLAUSIMO SVARSTYMO UŽDAROJE DALYJE Peržiūrėti
2014-08-26 DĖL  2014 08 26 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2014-06-17 DĖL  TARYBOS DARBO GRUPIŲ Peržiūrėti
2014-06-17 DĖL  TARYBOS KVIEČIAMŲ EKSPERTŲ DARBO ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO Peržiūrėti
2014-06-17 DĖL  ATSAKYMO V.GALVONUI Peržiūrėti
2014-06-17 DĖL  2013 METŲ ATASKAITOS SEIMUI Peržiūrėti
2014-06-17 DĖL  DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2014-05-13 DĖL  LAIDŲ KONKURSO KRITERIJŲ 2015 METAMS Peržiūrėti
2014-05-13 DĖL  2014 M. PROGRAMOS LRT TELEVIZIJA LAIDŲ KONKURSO REZULTATŲ Peržiūrėti
2014-05-13 DĖL  LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2013 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO Peržiūrėti
2014-05-13 DĖL  LRT TARYBOS  2013 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO Peržiūrėti
2014-05-13 DĖL  LRT 2013 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO Peržiūrėti
2014-05-13 DĖL  2014-05-13 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2014-04-15 DĖL  LRT TARYBOS NARIŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO Peržiūrėti 
2014-04-15 DĖL  LIETUVOS INFORMACINĖS ERDVĖS PLANO IR TAUTINIŲ BENDRIJŲ LAIDŲ KONCEPCIJOS PARENGIMO Peržiūrėti 
2014-04-15 DĖL  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2014 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL LRT TARYBOS 2014 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  LRT 2014 M. PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT OPUS STRUKTŪROS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT KLASIKA STRUKTŪROS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT RADIJAS STRUKTŪROS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT OPUS MASTO Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT KLASIKA MASTO Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT RADIJAS MASTO Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT LITUANICA STRUKTŪROS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT TELEVIZIJA STRUKTŪROS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT KULTŪRA STRUKTŪROS Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT LITUANICA MASTO Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT KULTŪRA MASTO Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PROGRAMOS LRT TELEVIZIJA  MASTO Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  PRITARIMO TARYBOS RAŠTO TEKSTUI Peržiūrėti 
2014-03-18 DĖL  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti 
2014-02-18 DĖL  KULTŪROS PROGRAMŲ KOKYBĖS GERINIMO Peržiūrėti 
2014-02-18 DĖL POLITINĖS REKLAMOS SKLEIDIMO Peržiūrėti 
2014-02-18 DĖL DARBOTVARKĖS KLAUSIMO SVARSTYMO UŽDAROJE DALYJE Peržiūrėti 
2014-02-18 DĖL  2014-02-18 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti 
2014-01-21 DĖL PAPILDOMŲ LRT PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ATASKAITŲ FORMŲ Peržiūrėti 
2014-01-21 DĖL NUTARIMO PROJEKTO „DĖL LRT KULTŪROS PROGRAMŲ KOKYBĖS GERINIMO“  BALSAVIMO ATIDĖJIMO Peržiūrėti 
2014-01-21 DĖL 2014-01-21 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti 
2013-12-17 DĖL LRT TARYBOS DARBO REGLAMENTO 7.3 PUNKTO KEITIMO Peržiūrėti
2013-12-17 DĖL RADIJO SIŲSTUVŲ PLĖTROS Peržiūrėti
2013-12-17 DĖL DARBOTVARKĖS KLAUSIMO SVARSTYMO ATIDĖJIMO Peržiūrėti
2013-12-17 DĖL LRT IŠORĖS AUDITO APIMČIŲ NUSTATYMO Peržiūrėti
2013-12-17 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2013-11-19 DĖL NAUJOS REDAKCIJOS LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ Peržiūrėti
2013-11-19 DĖL LRT MUZIKOS PROGRAMŲ KOKYBĖS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO Peržiūrėti
2013-11-19 DĖL BŪTINOS LRT TARYBOS FUNKCIJOMS ATLIKTI INFORMACIJOS TEIKIMO Peržiūrėti
2013-11-19 DĖL 2013 11 19  POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2013-10-22 DĖL PRITARIMO LRT TARYBOS NUOLATINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAMS Peržiūrėti
2013-10-22 DĖL PRITARIMO RAŠTUI „DĖL IŠVADŲ PATEIKIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI NR. XIIP-511(3)“ Peržiūrėti
2013-10-22 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ SVARSTYMO ATIDĖJIMO Peržiūrėti
2013-10-22 DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ 11 P. Peržiūrėti
2013-10-22 DĖL TV PROGRAMŲ PIRKIMO KONKURSO REZULTATŲ Peržiūrėti
2013-10-22 DĖL 2013 10 22 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS Peržiūrėti
2013-09-24   DĖL LR KULTŪROS MINISTERIJOS PRAŠYMO Peržiūrėti
2013-09-24   DĖL LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDĖTIES Peržiūrėti
2013-09-24   DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS Peržiūrėti
2013-09-24   DĖL PATIKSLINTOS LRT 2013 M. PAJAMŲ-IŠLAIDŲ SĄMATOS Peržiūrėti
2013-09-24   DĖL LRT OPUS STRUKTŪROS Peržiūrėti
2013-09-24   DĖL LRT KLASIKA STRUKTŪROS Peržiūrėti
2013-09-24   DĖL LRT RADIJAS STRUKTŪROS Peržiūrėti
2013-09-24  DĖL LRT OPUS MASTO Peržiūrėti
2013-09-24  DĖL LRT KLASIKA MASTO Peržiūrėti
2013-09-24  DĖL LRT RADIJAS MASTO Peržiūrėti
2013-09-24  DĖL LRT LITUANICA STRUKTŪROS Peržiūrėti
2013-09-24 DĖL LRT KULTŪRA STRUKTŪROS Peržiūrėti
2013-09-24 DĖL LRT TELEVIZIJA STRUKTŪROS Peržiūrėti
2013-09-24 DĖL LRT LITUANICA MASTO Peržiūrėti
2013-09-24 DĖL LRT KULTŪRA MASTO Peržiūrėti
2013-09-24 DĖL LRT TELEVIZIJA MASTO Peržiūrėti
2013-08-27 DĖL TARYBOS NUOLATINIŲ GRUPIŲ VADOVŲ PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2013-08-27 DĖL TARYBOS NUTARIMO PANAIKINIMO Peržiūrėti
2013-06-25 DĖL LRT PROGRAMŲ KONKURSO REZULTATŲ Peržiūrėti
2013-06-25 DĖL LRT GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOKO RINKIMŲ REZULTATŲ PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2013-06-25 DĖL LRT ĮSTATŲ 9.4 PUNKTO Peržiūrėti
2013-05-21 DĖL NUTARIMŲ VYKDYMO KONTROLĖS Peržiūrėti
2013-05-21 DĖL LRT TARYBOS NUOLATINIŲ DARBO GRUPIŲ STEIGIMO Peržiūrėti
2013-05-21 DĖL LRT RADIJO PROGRAMOS SIŲSTUVŲ PLĖTROS Peržiūrėti
2013-05-21 DĖL LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2012 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO Peržiūrėti
2013-05-21 DĖL LRT TARYBOS 2012 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO Peržiūrėti
2013-05-21 DĖL LRT 2012 M. PAJAMŲ  - IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO Peržiūrėti
2013-05-21 DĖL LRT 2012 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2013-05-21 DĖL NUOLATINIŲ TIESIOGINIŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJŲ Peržiūrėti
2013-04-23 DĖL L.E.P. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO Peržiūrėti
2013-04-23 DĖL TARYBOS PIRMININKO IR PAVADUOTOJO IŠRINKIMO Peržiūrėti
2013-04-23 DĖL TARYBOS PIRMININKO IR PAVADUOTOJO RINKIMŲ BALSAVIMO REZULTATŲ PATVIRTINIMO Peržiūrėti
2013-03-26 DĖL  A. SIAURUSEVIČIAUS PASKYRIMO  VšĮ LRT GENERALINIU DIREKTORIUMI Peržiūrėti 
2013-03-26 DĖL PAKARTOTINO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS REZULTATŲ PATVIRTINIMO Peržiūrėti 
2013-03-26 DĖL BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDĖTIES Peržiūrėti 
2013-03-26 DĖL LRT TELEVIZIJOS 2013-2014 M. SEZONO KONKURSINĖS TEMATIKOS Peržiūrėti
2013-03-12 DĖL VIEŠO KONKURSO EITI LRT GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS PRETENDENTŲ DOKUMENTŲ ATITIKIMO Peržiūrėti 
2013-03-12 DĖL LRT ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS 2013 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS TVIRTINIMO Peržiūrėti 
2013-03-12 DĖL LRT TARYBOS 2013 M. IŠLAIDŲ SĄMATOS TVIRTINIMO Peržiūrėti 
2013-03-12 DĖL LRT 2013 M PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS TVIRTINIMO  Peržiūrėti 
2013-01-29 DĖL „VIEŠO KONKURSO EITI VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS TAISYKLIŲ“ Peržiūrėti

 

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...