captcha

Jūsų klausimas priimtas

Svetimvardžiai. Kaip vartoti?

Šis kitų kalbų asmenvardžių sąrašas atsirado kaip pagalba LRT žurnalistams ir kalbininkams – tam, kad visada po ranka būtų špargalė, kai reikia greitai ištarti ar užrašyti angliškus, ispaniškus, čekiškus, arabiškus, kiniškus ir kitų kalbų asmenvardžius. Sąraše skelbiami dažniau žiniasklaidoje vartojami kitų kalbų asmenvardžiai. Jie pateikti keleriopai:

1. Pirmoje skiltyje pateikiami asmenvardžiai taip, kaip rekomenduojama juos rašyti LRT TV laidų titruose. LRT pasirinko lotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų asmenvardžius titruose rašyti originaliai (pvz., David Cameron), o nelotyniškų rašmenų kalbų (kirilicos, arabų, gruzinų, kinų, japonų ir kt.) asmenvardžius – perrašyti pagal originalų tarimą (pvz., Hamid Karzaj).
2. Antroje skiltyje – originali asmenvardžio forma, kartais su tėvavardžiais ar kitais papildomais vardais.
3. Trečioji lentelės dalis – kaip asmenvardį tarti: sukirčiuotos ir sugramatintos jų formos.
4. Ketvirtoji skiltis skirta rašytinei žiniasklaidai – kaip vartoti konkrečius asmenvardžius tekste.

Sąrašas bus nuolat tobulinamas ir pildomas, tad galite siųsti siūlymus, klausimus, patarimus LRT kalbininkams (nerjod@lrt.lt). Sėkmingai naudokitės!

TITRAS ORIGINALI FORMA TARIMAS, VARTOJIMAS SAKYTINIAME TEKSTE (vard. ir kilm. linksniai) VARTOJIMAS RAŠYTINIAME TEKSTE (vard. ir kilm. linksniai)
A      
Mahmud Abas مَحْمُود عَبَّاس Machmùdas Abãsas, Machmùdo Abãso (su Machmudù Abasù) Mahmudas Abasas, Mahmudo Abaso
Tony Abbot Anthony John "Tony" Abbot Tònis Ãbotas, Tònio Ãboto (su Toniù) Tony Abbotas, Tony Abboto
Abdula Abdula عبدالله عبدالله Abdulà Abdulà, Abdùlos Abdùlos Abdula Abdula, Abdulos Abdulos
Šindzo Abe 安倍晋三  Šìndzo Ãbė, Šìndzo Ãbės (su Abè) Šindzo Abė, Šindzo Abės
Solvita Aboltinia Solvita Āboltiņa Sòlvita Ãbuoltinia, Sòlvitos Ãbuoltinios Solvita Aboltinia, Solvitos Aboltinios
Konrad Adenauer Konrad Hermann Joseph Adenauer  Kònradas Ãdenaueris, Kònrado Ãdenauerio Konradas Adenaueris, Konrado Adenauerio
Madeleine Albright Madeleine Korbel Albright (Marie Jana Korbelová) Madlenà Òlbrait, Madlènos Òlbrait Madeleine Albright, Madeleine Albright
Sviatlana Aleksievič Святлана Аляксандраўна Алексіевіч Svetlanà Aleksijèvič, Svetlãnos Aleksijèvič Sviatlana Aleksievič, Sviatlanos Aleksievič
Muhammad Ali Muhammad Ali (Cassius Marcellus Clay Jr.) Muhãmedas Alì, Muhãmedo Alì Muhammadas Ali, Muhammado Ali
Woody Allen Allan Stewart Konigsberg Vùdis Ãlenas, Vùdžio Ãleno (su Vudžiù) Woody’is Allenas, Woody’io Alleno
Pedro Almodovar  Pedro Almodóvar Caballero Pèdras Almodòvaras, Pèdro Almodòvaro (su Pedrù) Pedro Almodovaras, Pedro Almodovaro
Joaquin Almunia Joaquin Almunia Choakìnas Almùnija, Choakìno Almùnijos (su Choakinù) Joaquinas Almunia, Joaquino Almunios
Roald Amundsen Roald Engelbregt Gravning Amundsen Ròalis Ãmundsenas, Ròalio Ãmundseno Roald’is Amundsenas, Roald’io Amundseno
Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen Hánsas Krìstijanas Ándersenas, Hánso Krìstijano Ánderseno Hansas Christianas Andersenas, Hanso Christiano Anderseno
Andrus Ansip Andrus Ansip Ándrusas Ánsipas, Ándruso Ánsipo Andrusas Ansipas, Andruso Ansipo
Jasir Arafat محمد ياسر عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفات Jẽsiras Arafãtas, Jẽsiro Arafãto (su Arafatù) Jasiras Arafatas, Jasiro Arafato
Neil Armstrong Neil Alden Armstrong Nìlas Ármstrongas, Nìlo Ármstrongo (su Nilù) Neilas Armstrongas, Neilo Armstrongo
Bašar al Asad بشار الأس Bašãras al Ãsadas, Bašãro al Ãsado (su Bašarù) Bašaras al Asadas, Bašaro al Asado
Catherine Ashton Catherine Margaret Ashton Kètrin Úton, Kètrin Úton Catherine Ashton, Catherine Ashton (prireikus dėl aiškumo Catherine’os)

Julian Assange
Julian Paul Assange Džùlijanas Asándžas, Džùlijano Asándžo Julianas Assange’as, Juliano Assange’o
Mustafa Kemal Atatiurk Mustafa Kemal Atatürk Mustafà Kemãlis Atatiùrkas, Mustafà Kemãlio Atatiùrko (su Kemaliù) Mustafa Kemalis Atatiurkas, Mustafa Kemalio Atatiurko
Uldis Augulis Uldis Augulis Ùldis Áugulis, Ùldžio Áugulio Uldis Augulis, Uldžio Augulio
Aung San Su Či   Aung San Su Čì, Aung San Su Čì Aung San Su Či, Aung San Su Či
Arsen Avakov Арсе́н Бори́сович Ава́ков Arsènas Avãkovas, Arsèno Avãkovo (su Arsenù) Arsenas Avakovas, Arseno Avakovo
Viktorija Azarenka Вікторыя Фёдараўна Азаранка Viktòrija Azãrenka, Viktòrijos Azãrenkos Viktorija Azarenka, Viktorijos Azarenkos
Mykola Azarov Мико́ла Аза́ров Mykolà Azãrovas, Mykòlos Azãrovo Mykola Azarovas, Mykolos Azarovo
B      
Michelle Bachelet Verónica Michelle Bachelet Jeria Mičèl Bačelèt, Mičèl Bačelèt Michelle Bachelet, Michelle Bachelet
Abu Bakr al Bagdadi أبو بكر البغدادي Abù Bãkras al Bagdãdis‎‎, Abù Bãkro al Bagdãdžio‎‎ Abu Bakras al Bagdadis, Abu Bakro al Bagdadžio
Robert Ballard Robert Duane Ballard  Ròbertas Bãlardas, Ròberto Bãlardo Robertas Ballardas, Roberto Ballardo
Ban Ki Mun 반기문  Ban Ki Mùnas, Ban Ki Mùno (su Ban Ki Munù) Ban Ki Munas, Ban Ki Muno
Banksy Banksy, Robin Gunningham? Bènksis, Bènksio Banksy’is, Banksy’io
Jose Manuel Barroso José Manuel Durão Barroso Žozė Manuèlis Baròzas, Žozė Manuèlio Baròzo (su Barozù) Jose Manuelis Barroso, Jose Manuelio Barroso
Šamil Basajev Шамиль Басаев Šamìlis Basãjevas, Šamìlio Basãjevo (su Šamiliù) Šamilis Basajevas, Šamilio Basajevas
Traian Basescu Traian Băsescu Trajãnas Basèsku, Trajãno Basèsku (su Trajanù) Traianas Basescu, Traiano Basescu
Samuel Beckett Samuel Barclay Beckett Sãmjuelis Bèketas, Sãmjuelio Bèketo Samuelis Beckettas, Samuelio Becketto
David Beckham David Robert Joseph Beckham Deῖvidas Bèkemas, Deῖvido Bèkemo Davidas Beckhamas, Davido Beckhamo
Ludwig van Beethoven Ludwig van Beethoven Liùdvigas van Bethòvenas, Liùdvigo van Bethòveno Ludwigas van Beethovenas, Ludwigo van Beethoveno
Guntis Belevičs Guntis Belēvičs Gùntis Belẽvičius, Gùnčio Belẽvičiaus Guntis Belevičius, Gunčio Belevičiaus
Tomaš Berdych Tomáš Berdych Tomãšas Bèrdychas, Tomãšo Bèrdycho (su Tomašù) Tomašas Berdychas, Tomašo Berdycho
Jorge Mario Bergoglio Jorge Mario Bergoglio Chòrchė Mãrijus Bergòljas, Chòrchės Mãrijaus Bergòljo Jorge Mario Bergoglio, Jorge Mario Bergoglio
Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi Sìlvijus Berluskònis, Sìlvijaus Berluskònio (su Berluskoniù) Silvio Berlusconis, Silvio Berlusconio
Andris Bėrzinš Andris Bērziņš Ándris Bėrzinis, Ándrio Bėrzinio Andris Bėrzinis, Andrio Bėrzinio
Ales Bialiacki Алесь Віктаравіч Бяля́цкі Alèsis Bialiãckis, Alèsio Bialiãckio (su Alesiù Bialiackiù) Alesis Bialiackis, Alesio Bialiackio
Joe Biden Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. Džòu Báidenas, Džòu Báideno Joe Bidenas, Joe Bideno
Carl Bildt Nils Daniel Carl Bildt Kárlas Bìltas, Kárlo Bìlto Carlas Bildtas, Carlo Bildto
Georges Bizet Georges Bizet Žòržas Bizė, Žòržo Bizė Georges Bizet, Georges Bizet
Joseph Blatter Joseph „Sepp“ Blatter Jòzefas (Zèpas) Blãteris, Jòzefo (Zèpo) Blãterio (su Zepù) Josephas Blatteris, Josepho Blatterio
Richard Branson Sir Richard Charles Nicholas Branson Rìčardas Bránsonas, Rìčardo Bránsono Richardas Bransonas, Richardo Bransono
Philip Breedlove Philip Mark Breedlove Fìlipas Brýdlovas, Fìlipo Brýdlovo Philipas Breedlove’as, Philipo Breedlove’o
Kobe Bryant Kobe Bean Bryant Kòbė Brãjantas, Kòbės Brãjanto (su Kobè) Kobė Bryantas, Kobės Bryanto
John Bunyan  John Bunyan  Džònas Bánjanas, Džòno Bánjano (su Džonù) Johnas Bunyanas, Johno Bunyano
George Bush George Walker Bush Džòrdžas Bùšas, Džòrdžo Bùšo (su Bušù) George’as Bushas, George’o Busho
C      
Montserrat Caballe Montserrat Caballé Montserãt Kabaljė, Montserãt Kabaljė Montserrat Caballe, Montserrat Caballe
Cai In Ven 蔡英文 Cái In Vèn, Cái In Vèn Cai In Ven, Cai In Ven
Evklidis Cakalotos Ευκλείδης Τσακαλώτος Evklìdis Cakalòtas, Evklìdžio Cakalòto (su Evklidžiù Cakalotù) Evklidis Cakalotas, Evklidžio Cakaloto
Maria Callas Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos Marijà Kãlas, Marìjos Kãlas Maria Callas, Marios Callas
David Cameron David William Donald Cameron Deĩvidas Kãmeronas, Deĩvido Kãmerono Davidas Cameronas, Davido Camerono
Magnus Carlsen Sven Magnus Øen Carlsen Mãgnusas Kárlsenas, Mãgnuso Kárlseno Magnusas Carlsenas, Magnuso Carlseno
Džochar Carnajev Джоха́р Анзо́рович Царна́ев Džochãras Carnãjevas, Džochãro Carnãjevo (su Džocharù) Džocharas Carnajevas, Džocharo Carnajevo
Ashton Carter Ashton Baldwin "Ash" Carter Ẽštonas Kãrteris, Ẽštono Kãrterio Ashtonas Carteris, Ashtono Carterio
Miguel de Cervantes Saavedra Miguel de Cervantes Saavedra Migèlis de Servántesas, Migèlio de Servánteso (su Migeliù) Miguelis de Cervantesas Saavedra, Miguelio de Cervanteso Saavedros
Coco Chanel Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel Kokò Šanèl, Kokò Šanèl Coco Chanel, Coco Chanel
Charlie Chaplin Charlie Chaplin (Charles Spencer) Čárlis Čãplinas, Čárlio Čãplino Charlie Chaplinas, Charlie Chaplino
Stephane Charbonnier Stéphane Charbonnier (Charb) Stefãnas Šarbonjė, Stefãno Šarbonjė (su Stefanù) Stephane’as Charbonnier, Stephane’o Charbonnier
Daniil Charms Дании́л Ива́нович Хармс Danijìlas Chármsas, Danijìlo Chármso (su Danijilù) Daniilas, Charmsas, Daniilo Charmso
Michail Chodorkovskij Михаил Борисович Ходорковский Michaìlas Chodorkòvskis, Michaìlo Chodorkòvskio (su Michailù Chodorkovskiù) Michailas Chodorkovskis, Michailo Chodorkovskio
Dmitrij Chvorostovskij Дмитрий Александрович Хворостовский Dmìtrijus Chvorostòvskis, Dmìtrijaus Chvorostòvskio (su Chvorostovskiù) Dmitrijus Chvorostovskis, Dmitrijaus Chvorostovskio
Aleksis Cipras Αλέξης Τσίπρας Alèksis Cìpras, Alèksio Cìpro (su Aleksiù Ciprù) Aleksis Cipras, Aleksio Cipro
Hillary Clinton Hillary Rodham Clinton  Hìlari Klìnton, Hìlari Klìnton Hillary Clinton, Hillary Clinton
Leonard Cohen Leonard Norman Cohen  Leonárdas Kòuenas,  Leonárdo Kòueno Leonardas Cohenas, Leonardo Coheno
Pat Cox Patrick (Pat) Cox Pètas Kòksas, Pèto Kòkso (su Petù Koksù) Patas Coxas, Pato Coxo
D      
Ivica Dačič Ивица Дачић Ìvica Dãčičius, Ìvicos Dãčičiaus Ivica Dačičius, Ivicos Dačičiaus
Salvador Dali Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènech Salvadòras Dalì, Salvadòro Dalì (su Salvadorù) Salvadoras Dali, Salvadoro Dali
Edgar Degas Edgar Degas Edgãras Degã, Edgãro Degã (su Edgarù) Edgaras Degas, Edgaro Degas
Leonardo DiCaprio Leonardo Wilhelm DiCaprio Leonárdas Dikãprijus, Leonárdo Dikãprijaus Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio
Jeroen Dijsselbloem Jeroen René Victor Anton Dijsselbloem Jerùnas Dèjselblumas, Jerùno Dèjselblumo (su Jerunù) Jeroenas Dijsselbloemas, Jeroeno Dijsselbloemo
Bob Dylan Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) Bòbas Dìlanas, Bòbo Dìlanas (su Bobù) Bobas Dilanas, Bobo Dilano
Igor Dodon Игорь Никола́евич Додон Ìgoris Dodònas, Ìgorio Dodòno (su Dodonù) Igoris Dodonas, Igorio Dodono
Xavier Dolan Xavier Dolan-Tadros Ksavjė Dolãnas, Ksavjė Dolãno (su Dolanù) Xavier Dolanas, Xavier Dolano
Valdis Dombrovskis Valdis Dombrovskis Váldis Dombròvskis, Váldžio Dombròvskio (su Dombrovskiù) Valdis Dombrovskis, Valdžio Dombrovskio
Mario Draghi Mario Draghi Mãrijus Drãgis, Mãrijaus Drãgio (su Dragiù) Mario Draghis, Mario Draghio
Andrzej Duda Andrzej Sebastian Duda  Ándžejus Dudà, Ándžejaus Dùdos Andrzejus Duda, Andrzejaus Dudos
Rodrigo Duterte Rodrigo "Rody" Roa Duterte Rodrìgas Dutèrtė, Rodrìgo Dutèrtės (su Rodrigù) Rodrigo Duterte’ė, Rodrigo Duterte’ės
Janis Dūklavs Jānis Dūklavs Jãnis Dūklavas, Jãnio Dūklavo (su Janiù) Janis Dūklavas, Janio Dūklavo
Džamala (Susana Džamaladinova) Susana Camaladinova, Сусана Джамаладінова Džamalà, Džamãlos (Susanà Džamaladìnova, Susãnos Džamaladìnovos) Džamala, Džamalos (Susana Džamaladinova, Susanos Džamaladinovos)
Džang Gaoli  張高麗 Džángas Gaòlis, Džángo Gaòlio (su Gaoliù) Džangas Gaolis, Džangu Gaoliu
Novak Džokovič Новак Ђоковић, Novak Ðoković Nòvakas Džòkovičius, Nòvako Džòkovičiaus Novakas Džokovičius, Novako Džokovičiaus
E      
Gustave Eiffel Gustave Eiffel Gustãvas Eifèlis, Gustãvo Eifèlio (su Gustavù Eifeliù) Gustave’as Eiffelis, Gustave’o Eiffelio
Recep Tayyip Erdogan Recep Tayyip Erdoğan Redžèpas Tajìpas Erdoãnas, Redžèpo Tajìpo Erdoãno (su Redžepù Tajipù Erdoanù) Recepas Tayyipas Erdoganas, Recepo Tayyipo Erdogano
F      
Peter Carl Faberge Peter Carl Fabergé teris Kárlas Faberžė, Pėterio Kárlo Faberžė Peteris Carlas Faberge, Peterio Carlo Faberge
Laurent Fabius Laurent Fabius Lorãnas Fabjùsas, Lorãno Fabjùso (su Loranù Fabjusù) Laurent’as Fabiusas, Laurent’o Fabiuso
Nigel Farage Nigel Paul Farage Náidželas Farãžas, Náidželo Farãžo (su Faražù) Nigelas Farage’as, Nigelo Farage’o
Roger Federer Roger Federer Ròdžeris Fèdereris, Ròdžerio Fèdererio Rogeris Federeris, Rogerio Federerio
Federico Fellini  Federico Fellini  Federìkas Felìnis, Federìko Felìnio (su Federikù Feliniù) Federico Fellinis, Federico Fellinio
Francis Scott Fitzgerald Francis Scott Key Fitzgerald Fránsis Skòtas Ficdžèraldas, Fránsio Skòto Ficdžèraldo (su Skotù) Francis Scottas Fitzgeraldas, Francio Scotto Fitzgeraldo
Francisco Franco Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde Fransìskas Fránkas, Fransìsko Fránko (su Fransiskù) Francisco Franco, Francisco Franco
Anne Frank Annelies Marie „Anne“ Frank Anà Fránk, Ãnos Fránk Anne Frank, Anne’os Frank
Vaira Vykė-Freiberga Vaira Vīķe-Freiberga Váira Výkė-Freĩberga, Váiros Výkės-Freĩbergos Vaira Vykė-Freiberga, Vairos Vykės-Freibergos
Sigmund Freud Sigmund Freud Zìgmundas Fròidas, Zìgmundo Fròido Sigmundas Freudas, Sigmundo Freudo
G      
Zviad Gamsachurdija ვიად ამსახურდია Zvijãdas Gamsachùrdija, Zvijãdo Gamsachùrdijos (su Zvijadù) Zviadas Gamsachurdija, Zviado Gamsachurdijos
Ašraf Gani ‏اشرف غنی احمدزی Ašrãfas Ganì, Ašrãfo Ganì (su Ašrafù) Ašrafas Gani, Ašrafo Gani
Greta Garbo Greta Lovisa Gustafsson Gretà Gárbo, Grètos Gárbo Greta Garbo, Gretos Garbo
Jose Ortega y Gasset José Ortega y Gasset Chosė Ortegà i Gasètas, Chosė Ortègos i Gasèto (su Gasetù) Jose Ortega y Gassetas, Jose Ortegos y Gasseto
Kaspars Gerhards Kaspars Gerhards Kãsparas Gèrchardas, Kãsparo Gèrchardo Kasparas Gerhardas, Kasparo Gerhardo
Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe Jòhanas Vòlfgangas Gėtė, Jòhano Vòlfgango Gėtės Johannas Wolfgangas von Goethe, Johanno Wolfgango von Goethe's
Vincent van Gogh Vincent Willem van Gogh Vinsèntas van Gògas, Vinsènto van Gògo (su van Gogù) Vincentas van Goghas, Vincento van Gogho
Michail Gorbačiov Михаил Сергеевич Горбачёв Michaìlas Gorbačiòvas, Michaìlo Gorbačiòvo (su Michailù Gorbačiovù) Michailas Gorbačiovas, Michailo Gorbačiovo
Volodymyr Groisman Володимир Борисович Гройсман Volodýmyras Gròismanas, Volodýmyro Gròismano Volodymyras Groismanas, Volodymyro Groismano
Fethullah Gulen Muhammed Fethullah Gülen  Fetulà Giulènas, Fetulà Giulèno (su Giulenù) Fethullah Gulenas, Fethullah Guleno
Antonio Guterres  António Manuel de Oliveira Guterre Antònijus Gutèrešas, Antònijaus Gutèrešo Antonio Guterresas, Antonio Guterresui
H      
William Hague William Hague Vìljamas Heĩgas, Vìljamo Heĩgo (su Heigù) Williamas Hague’as, Williamo Hague’o
Vaclav Havel Václav Havel Vãclavas Hãvelas, Vãclavo Hãvelo Vaclavas Havelas, Vaclavo Havelo
Stephen Hawking Stephen William Hawking Stìvenas Hòkingas, Stìveno Hòkingo Stephenas Hawkingas, Stepheno Hawkingo
Francois Hollande François Hollande Fransuà Olándas, Fransuà Olándo Francois Hollande’as, Francois Hollande’o
I      
Enrique Iglesias Enrique Miguel Iglesias Preysler Enrìkė Iglèsijas, Enrìkės Iglèsijo (su Enrikè) Enrique Iglesias, Enrique Iglesio (prireikus dėl aiškumo Enrique’s Iglesio)
Toomas Ilves Toomas Hendrik Ilves Tòmas Ilvesas, Tòmo Ilveso (su Tomù) Toomas Ilvesas, Toomo Ilveso
Klaus Iohannis Klaus Werner Iohannis Kláusas Johãnis, Kláuso Johãnio (su Johaniù) Klaus Iohannis, Klauso Iohannio
Hadidža Ismajilova Xədicə İsmayılova Hadidžà Ismajìlova, Hadìdžos Ismajìlovos Hadidža Ismajilova, Hadidžos Ismajilovos
Y      
Binali Yildirim Binali Yıldırım Binalì Jìldirimas, Binalì Jìldirimo Binali Yildirimas, Binali Yildirimo
J      
Arsenij Jaceniuk Арсе́ній Яценю́к Arsènijus Jaceniùkas, Arsènijaus Jaceniùko (su Jaceniukù) Arsenijus Jaceniukas, Arsenijaus Jaceniuko
Michael Jackson Michael Joseph Jackson Máiklas Džèksonas, Máiklo Džèksono Michaelas Jacksonas, Michaelo Jacksono
Viktor Janukovyč Віктор Янукович Vìktoras Janukòvyčius, Vìktoro Janukòvyčiaus Viktoras Janukovyčius, Viktoro Janukovyčiaus
Boris Johnson Alexander Boris de Pfeffel Johnson Bòrisas Džònsonas, Bòriso Džònsono Borisas Johnsonas, Boriso Johnsono
Angelina Jolie Angelina Jolie Voight Andželinà Džolì, Andželìnos Džolì Angelina Jolie, Angelinos Jolie
Jean-Claude Juncker Jean-Claude Juncker Žãnas Klòdas Jùnkeris, Žãno Klòdo Jùnkerio (su Žanù Klodù) Jeanas Claude’as Junckeris, Jeano Claude’o Junckerio
Alain Juppė Alain Juppé Alènas Žiupė, Alèno Žiupė (su Alenù) Alainas Juppė, Alaino Juppė
Malala Jusafzaj ملالہ یوسف زئی Malalà Jusafzãj, Malãlos Jusafzãj Malala Jusafzaj, Malalos Jusafzaj
Abdul Basir Jusufi    Abdùlas Basìras Jusùfis,  Abdùlo Basìro Jusùfio (su Abdulù Basirù Jusufiù) Abdulas Basiras Jusufis, Abdulo Basiro Jusufio
K      
Ramzan Kadyrov Къадар Ахьмат-кIант Рамзан, Рамза́н Ахма́дович Кады́ров Ramzãnas Kadýrovas, Ramzãno Kadýrovo (su Ramzanù) Ramzanas Kadyrovas, Ramzano Kadyrovo
Frida Kahlo Frida Kahlo de Rivera Fridà Kãlo, Frìdos Kãlo Frida Kahlo, Fridos Kahlo
Kersti Kaljulaid Kersti Kaljulaid Kèrsti Káljulaid, Kèrsti Káljulaid (l minkštasis) Kersti Kaljulaid, Kersti Kaljulaid
Siim Kallas Siim Kallas Sìmas Kãlasas, Sìmo Kãlaso (su Simù) Siimas Kallasas, Siimo Kallaso
Radovan Karadžič Радован Караџић Rãdovanas Karãdžičius, Rãdovano Karãdžičiaus Radovanas Karadžičius, Radovano Karadžičiaus
Islam Karimov Ислом Абдуғаниевич Каримов Islãmas Karìmovas, Islãmo Karìmovo (su Islamù) Islamas Karimovas, Islamo Karimovo
Karolis XVI Gustavas Carl Gustaf Folke Hubertus Kãrolis XVI Gùstavas, Kãrolio XVI Gùstavo Karolis XVI Gustavas, Karolio XVI Gustavo
Hamid Karzaj حامد کرزۍ Hamìdas Karzãjus, Hamìdo Karzãjaus (su Hamidù Karzãjumi) Hamidas Karzajus, Hamido Karzajaus
 Renars Kaupers (Reynard Cowper)  Renārs Kaupers (sceninis vardas – Reynard Cowper) Rènaras Káuperis, Rènaro Káuperio Renaras Kauperis, Renaro Kauperio
Mika Kaurismaki Mika Kaurismäki Mikà Káurismekis, Mìkos Káurismekio Mika Kaurismakis, Mikos Kaurismakio
John Kennedy John Fitzgerald Kennedy Džònas Kènedis, Džòno Kènedžio (su Džonù) Johnas Kennedy'’is, Johno Kennedy’io
John Kerry John Forbes Kerry Džònas Kèris, Džòno Kèrio (su Džonù) Johnas Kerry, Johno Kerry
Kim Čong In  김정은, 金正銀 arba 金正恩; Kim Chŏng Ŭn Kim Čong Ìnas, Kim Čong Ìno (su Kim Čong Inù) Kim Čong Inas, Kim Čong Ino
Kim Čong Il 김정일 Kim Čong Ìlas, Kim Čong Ìlo (su Kim Čong Ilù) Kim Čong Ilas, Kim Čong Ilo
Kim Ir Sen 김일성 Kim Ir Sènas, Kim Ir Sèno (su Kim Ir Senù) Kim Ir Senas, Kim Ir Seno
Larry King  Lawrence Harvey Zeiger  Lãris Kìngas, Lãrio Kìngo (su Lariù Kìngu) Larry Kingas, Larry Kingo
Rudyard Kipling Joseph Rudyard Kipling Rãdjardas Kìplingas, Rãdjardo Kìplingo Rudyardas Kiplingas, Rudyardo Kiplingo
Vitalij Klyčko Віта́лій Кличко́ Vitãlijus Klyčkò, Vitãlijaus Klyčkò Vitalijus Klyčko, Vitalijaus Klyčko
Keira Knightley Keira Christina Knightley Kýra Náitli, Kýros Náitli Keira Knightley, Keiros Knightley
Helmut Kohl Helmut Josef Michael Kohl Hèlmutas Kòlis, Hèlmuto Kòlio (su Koliù) Helmutas Kohlis, Helmuto Kohlio
Eston Kohver Eston Kohver Èstonas Kòhveris, Èstono Kòhverio Estonas Kohveris, Estono Kohverio
Bronislaw Komorowski Bronisław Maria Komorowski Bronìslavas Komoròvskis, Bronìslavo Komoròvskio (su Komorovskiù) Bronislawas Komorowskis, Bronislawo Komorowskio
Ewa Kopacz Ewa Kopacz Evà Kòpač, Èvos Kòpač Ewa Kopacz, Ewos Kopacz
Rihards Kozlovskis Rihards Kozlovskis Rìchardas Kozlòvskis, Rìchardo Kozlòvskio (su Kozlovskiù) Rihardas Kozlovskis, Rihardo Kozlovskio
Jared Kushner Jared Corey Kushner  Džãredas Kùšneris, Džãredo Kùšnerio Jaredas Kushneris, Jaredo Kushnerio
Emir Kusturica  Емир Кустурица Emìras Kustùrica, Emìro Kustùricos (su Emirù) Emiras Kusturica, Emiro Kusturicos
Aleksander Kwasniewski Aleksander Kwaśniewski Aleksándras Kvasnèvskis, Aleksándro Kvasnèvskio (su Kvasnevskiù) Aleksandras Kwasniewskis, Aleksandro Kwasniewskio 
L      
Osama bin Laden أسامة بن محمد بن عوض بن لادن Osamà bin Lãdenas, Osãmos bin Lãdeno Osama bin Ladenas, Osamos bin Ladeno
Christine Lagarde Christine Madeleine Odette Lagarde Kristìn Lagárd, Kristìn Lagárd Christine Lagarde, Christine Lagarde
Sergej Lavrov Серге́й Лавро́в Sergèjus Lavròvas, Sergèjaus Lavròvo (su Lavrovù) Sergejus Lavrovas, Sergejaus Lavrovo
Louise Lecavalier Louise Lecavalier  Luìz Liokavaljė Louise Lecavalier, Louise Lecavalier
Harper Lee Nelle Harper Lee  Hárper Lì, Hárper Lì Harper Lee, Harper Lee
Ursula von der Leyen Ursula Gertrud von der Leyen Ùrsula fon der Lèjen, Ùrsulos fon der Lèjen Ursula von der Leyen, Ursulos von der Leyen
Li Kečiang 李克強  Li Kečiángas,  Li Kečiángo Li Kečiangas, Li Kečiango
David Lynch David Keith Lynch Deĩvidas Lìnčas, Deĩvido Lìnčo Davidas Lynchas, Davido Lyncho
Abraham Lincoln Abraham Lincoln Ãbrahamas Lìnkolnas, Ãbrahamo Lìnkolno Abrahamas Lincolnas, Abrahamo Lincolno
Jacques Lipchitz Jacques Lipchitz (Chaim Jacob Lipchitz) Žãkas Lìpšicas, Žãko Lìpšico (su Žakù) Jacques Lipchitzas, Jacques Lipchitzo
Andrij Lysenko Андрій Лисе́нко Ándrijus Lysènka, Ándrijaus Lysènkos Andrijus Lysenka, Andrijaus Lysenkos
Ruslana Lyžyčko Руслана Степанівна Лижичко Ruslanà Lyžýčko, Ruslãnos Lyžýčko Ruslana Lyžyčko, Ruslanos Lyžyčko
Ken Loach Kenneth "Ken" Loach Kènas Lòučas, Kèno Lòučo (su Kenù) Kenas Loachas, Keno Loacho
Edward Lucas Edward Lucas Èdvardas Lùkasas, Èdvardo Lùkaso Edwardas Lucasas, Edwardo Lucaso
Aliaksandr Lukašenka Алякса́ндр Рыго́равіч Лукашэ́нка Aliaksándras Lukašènka, Aliaksándro Lukašènkos Aliaksandras Lukašenka, Aliaksandro Lukašenkos
M      
Nicolas Maduro Nicolás Maduro Moros Nìkolas Madùras, Nìkolo Madùro (su Madurù) Nicolas Maduro, Nicolo Maduro
Vanessa Mae Vanessa Mae Vanakorn Nicholson Vanesà Mèi, Vanèsos Mèi Vanessa Mae, Vanessos Mae
Theresa May Theresa Mary May Terezà Meĩ, Terèzos Meĩ Theresa May, Theresos May
Nelson Mandela Nelson Mandela Nèlsonas Mandelà, Nèlsono Mandèlos  Nelsonas Mandela, Nelsono Mandelos
Osip Mandelštam О́сип Эми́льевич Мандельшта́м Òsipas Mandelštãmas, Òsipo Mandelštãmo (su Mandelštamù) Osipas Mandelštamas, Osipo Mandelštamo
Achtar Mansur ملا اختر منصور Achtãras Mansùras, Achtãro Mansùro (su Achtarù Mansurù) Achtaras Mansuras, Achtaro Mansuro
Guglielmo Marconi Guglielmo Marconi Guljèlmas Markònis, Guljèlmo Markònio (su Markoniù) Guglielmo Marconis, Guglielmo Marconio
Christophe de Margerie Christophe-Gabriel-Jean-Marie Jacquin de Margerie Kristòfas de Maržerì, Kristòfo de Maržerì (su Kristofù) Christophe’as de Margerie, Christophe’o de Margerie
Gabriel Garcia Marquez Gabriel José de la Concordia García Márquez Gabriẽlis Gársija Márkesas, Gabriẽlio Gársijos Márkeso (su Gabrieliù) Gabrielis Garcia Marquezas, Gabrielio Garcios Marquezo
Anrijs Matyss Anrijs Matīss Ánrijas Mãtysas, Ánrijo Mãtyso Anrijas Matysas, Anrijo Matyso
James Mattis James Norman Mattis Džeĩmsas Mètisas, Džeĩmso Mètiso (bet su Džeimsù) Jamesas, Mattisas, Jameso Mattiso
John McCain John Sidney McCain III Džònas Makeĩnas, Džòno Makeĩno (su Džonù Makeinù) Johnas McCainas, Johno McCaino
Colleen McCullough Colleen McCullough Kolìn Makãlou, Kolìn Makãlou Colleen McCullough, Colleen McCullough
Dmitrij Medvedev Дми́трий Анато́льевич Медве́дев Dmìtrijus Medvèdevas, Dmìtrijaus Medvèdevo Dmitrijus Medvedevas, Dmitrijaus Medvedevo
Dace Melbarde Dace Melbārde Dãcė Melbardė, Dãcės Melbardės (su Dacè) Dacė Melbardė, Dacės Melbardės
Lennart Meri Lennart-Georg Meri Lènartas Mèris, Lènarto Mèrio (su Meriù) Lennartas Meris, Lennarto Merio
Angela Merkel Angela Dorothea Merkel Ángela Mèrkel, Ángelos Mèrkel Angela Merkel, Angelos Merkel
Lionel Messi Lionel Andrés Messi Lijonèlis Mèsis, Lijonèlio Mèsio (su Lijoneliù Mesiù) Lionelis Messis, Lionelio Messio
George Mikell George Mikell (Jurgis Mikelaitis) Džòrdžas Mikèlis, Džòrdžo Mikèlio (su Mikeliù) George’as Mikellis, George’o Mikellio
Ed Miliband Edward Samuel "Ed" Miliband Èdas Mìlibandas, Èdo Mìlibando (su Edù) Edas Milibandas, Edo Milibando
Šavkat Mirzijojev Шавкат Мираманович Мирзиёев, Šavkat Miramanovič Mirzijojev Šavkãtas Mirzijòjevas, Šavkãto Mirzijòjevo (su Šavkatù) Šavkatas Mirzijojevas, Šavkato Mirzijojevo
Staffan de Mistura Staffan de Mistura  Stãfanas de Misturà, Stãfano de Mistùros Staffanas de Mistura, Staffano de Misturos
Francois Mitterrand François Maurice Adrien Marie Mitterrand Fransuà Miterãnas, Fransuà Miterãno (su Miteranù) Francois Mitterrand’as, Francois Mitterrand’o
Ratko Mladič Ратко Младић Rãtkas Mlãdičius, Rãtko Mlãdičiaus (su Ratkù Mlãdičiumi) Ratko Mladičius, Ratko Mladičiaus
Federica Mogherini Federica Mogherini Federikà Mogerìni, Federìkos Mogerìni Federica Mogherini, Federicos Mogherini
Claude Monet Claude Monet Klòdas Monė, Klòdo Monė (su Klodù) Claude’as Monet, Claude’o Monet 
Pierre Moscovici Pierre Moscovici Pjèras Moskovisì, Pjèro Moskovisì su (Pjerù) Pierre’as Moscovici, Pierre’o Moscovici
Hosni Mubarak محمد حسني السيد مبارك Hòsnis Mubãrakas, Hòsnio Mubãrako (su Hosniù) Hosnis Mubarakas, Hosnio Mubarako
Denis Mukwege Denis Mukwege Denì Mukvègė, Denì Mukvègės (su Mukvegè) Denis Mukwege, Denis Mukwege (prireikus dėl aiškumo Mukwege’s)
Haruki Murakami 村上 春樹 Harùkis Murakãmis, Harùkio Murakãmio (su Harukiù Murakamiù) Harukis Murakamis, Harukio Murakamio
Inara Mūrniece Ināra Mūrniece Ìnara Mūrniecė, Ìnaros Mūrniecės Inara Mūrniecė, Inaros Mūrniecės
Muhamed Mursi محمد محمد مرسى عيسى العياط Muhãmedas Mùrsis, Muhãmedo Mùrsio Muhamedas Mursis, Muhamedo Mursio
N      
Rafael Nadal Rafael Nadal Parera Rafaèlis Nadãlis, Rafaèlio Nadãlio (su Rafaeliù Nadaliù) Rafaelis Nadalis, Rafaelio Nadalio
Giorgio Napolitano Giorgio Napolitano Džòrdžas Napolitãnas, Džòrdžo Napolitãno (su Napolitanù) Giorgio Napolitano, Giorgio Napolitano
Gamal Abdel Naser جمال عبد الناصر حسين‎ Gamãlis Ãbdelis Nãseras, Gamãlio Ãbdelio Nãseros (su Gamaliù) Gamalis Abdelis Naseras, Gamalio Abdelio Nasero
Aleksej Navalnyj Алексе́й Анато́льевич Нава́льный Aleksèjus Naválnas, Aleksèjaus Naválno Aleksejus Navalnas, Aleksejaus Navalno
Boris Nemcov Бори́с Ефи́мович Немцо́в Borìsas Nemcòvas, Borìso Nemcòvo (su Borisù Nemcovù) Borisas Nemcovas, Boriso Nemcovo
Eiki Nestor Eiki Nestor Éikis Nèstoras, Éikio Nèstoro Eikis Nestoras, Eikio Nestoro
Benjamin Netanjahu בִּנְיָמִין "בִּיבִּי" נְתַנְיָהוּ Benjamìnas Netanjãhu, Benjamìno Netanjãhu (su Benjaminù) Benjaminas Netanjahu, Benjamino Netanjahu
Tomislav Nikolič Томислав Николић Tòmislavas Nìkoličius, Tòmislavo Nìkoličiaus Tomislavas Nikoličius, Tomislavo Nikoličiaus
Sauli Niinisto Sauli Väinämö Niinistö Sáulis Nýnistė, Sáulio Nýnistės Saulis Niinisto, Saulio Niinisto
Robert de Niro Robert Anthony De Niro  Ròbertas de Nìras, Ròberto de Nìro (su de Nirù) Robertas de Niro, Roberto de Niro
Victoria Nuland Victoria Jane Nuland Viktòrija Njùland, Viktòrijos Njùland Victoria Nuland, Victorios Nuland
O      
Barack Obama Barack Obama Barãkas Obamà, Barãko Obãmos (su Barakù Obamà) Barackas Obama, Baracko Obamos
Michelle Obama Michelle LaVaughn Robinson Obama Mišèlė Obamà, Mišèlės Obãmos Michelle Obama, Michelle’ės Obamos
Gunther Oettinger Günther Hermann Oettinger  Giùnteris Òtingeris, Giùnterio Òtingerio Guntheris Oettingeris, Guntherio Oettingerio
Ehud Olmert אהוד אולמרט‎ Ehùdas Òlmertas, Ehùdo Òlmerto (su Ehudù) Ehudas Olmertas, Ehudo Olmerto
Viktor Orban Viktor Mihály Orbán Vìktoras Òrbanas, Vìktoro Òrbano Viktoras Orbanas, Viktoro Orbano
Dana Reizniece-Ozola Dana Reizniece-Ozola Danà Reĩzniecė-Úozuola, Dãnos Reĩzniecės-Úozuolos Dana Reizniecė-Ozola, Danos Reizniecės-Ozolos
P      
Pak Gjun He 박근혜 Pak Gjun Hė, Pak Gjun Hė Pak Gjun Hė, Pak Gjun Hė
Juan Palacios Juan Palacios Chuãnas Palãsijus, Chuãno Palãsijaus (su Chuanù) Juanas Palacius, Juano Palaciaus
Karolos Papoulias Κάρολος Παπούλιας, Kãrolas Papùljas, Kãrolo Papùljo Karolas Papouljas, Karolo Papouljo
Pietro Parolin Pietro Parolin  Pjètras Parolìnas,  Pjètro Parolìno (su Pjetrù Parolinù) Pietro Parolinas, Pietro Parolino
Andrij Parubij Андрій Володимирович Парубій Andrìjus Parubìjus, Andrìjaus Parubìjaus Andrijus Parubijus, Andrijaus Parubijaus
Raimonds Pauls Ojārs Raimonds Pauls Ráimondas Páulas, Ráimondo Páulo Raimondas Paulas, Raimondo Paulo
Prokopis Pavlopulos  Προκόπης Παυλόπουλος Prokòpis Pavlòpulas, Prokòpio Pavlòpulo (su Prokopiù) Prokopis Pavlopulas, Prokopio Pavlopulo
Marine Le Pen Marine Le Pen Marìn lio Pèn, Marìn lio Pèn Marine Le Pen, Marine Le Pen
Šimon Peres שמעון פרס‎ Šimònas Pèresas, Šimòno Pèreso (su Šimonù) Šimonas Peresas, Šimono Pereso
Aleksandar Petrovič Aleksandar Petrović Aleksándaras Pètrovičius, Aleksándaro Pètrovičiaus Aleksandaras Petrovičius, Aleksandaro Petrovičiaus
Dražen Petrovič Dražen Petrović Drãženas Pètrovičius, Drãženo Pètrovičiaus Draženas Petrovičius, Draženo Petrovičiaus
Michael Phelps Michael Fred Phelps II Máiklas Fèlpsas, Máiklo Fèlpso Michaelas Phelpsas, Michaelo Phelpso
Pablo Picasso Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso Pãblas Pikãsas, Pãblo Pikãso (su Pablù Pikasù) Pablo Picasso, Pablo Picasso
Oscar Pistorius Oscar Leonard Carl Pistorius Òskaras Pistòrijus, Òskaro Pistòrijaus Oscaras Pistorius, Oscaro Pistoriaus
Brad Pitt William Bradley Pitt Brãdas Pìtas, Brãdo Pìto (su Bradù Pitù) Bradas Pittas, Brado Pitto
Rosen Plevneliev Росен Асенов Плевнелиев Ròsenas Plèvnelijevas, Ròseno Plèvnelijevo Rosenas Plevnelievas, Roseno Plevnelievo
Roman Polanski Roman Polański Ròmanas Polánskis, Ròmano Polánskio Romanas Polanskis, Romano Polanskio
Ana Politkovskaja А́нна Степа́новна Политко́вская Anà Politkòvskaja, Anos Politkòvskajos Ana Politkovskaja, Anos Politkovskajos
Petro Porošenko Петро́ Олексі́йович Пороше́нко Petrò Porošènka, Petrò Porošènkos Petro Porošenka, Petro Porošenkos
Elvis Presley Elvis Aron Presley Èlvis Prèslis, Èlvio Prèslio (su Presliù) Elvis Presley, Elvio Presley (galima ir galūnė: Presley'is, Presley'io)
Gavrila Princip Гаврило Принцип Gavrilà Prìncipas, Gavrìlos Prìncipo Gavrila Principas, Gavrilos Principo
Vladimir Putin Владимир Путин Vladìmiras Pùtinas, Vladìmiro Pùtino Vladimiras Putinas, Vladimiro Putino
R      
Ichak Rabin יצחק רבין Ichãkas Rabìnas, Ichãko Rabìno (su Ichakù Rabinù) Ichakas Rabinas, Ichako Rabino 
Mariano Rajoy Mariano Rajoy Brey Marijãnas Rachòjus, Marijãno Rachòjaus (su Marijnù Rachòjumi) Mariano Rajoy, Mariano Rajoy
Anders Fogh Rasmussen Anders Fogh Rasmussen Ándersas Fògas Rãsmusenas, Ánderso Fògo Rãsmuseno (su Fogù) Andersas Foghas Rasmussenas, Anderso Fogho Rasmusseno
Dzintars Rasnačs Dzintars Rasnačs Dzìntaras Rãsnačas, Dzìntaro Rãsnačo Dzintaras Rasnačas, Dzintaro Rasnačo
Jūri Ratas  Jüri Ratas Jūris Rãtasas, Jūrio Rãtaso Jūris Ratasas, Jūrio Rataso
Ronald Reagan Ronald Wilson Reagan Rònaldas Reĩganas, Rònaldo Reĩgano Ronaldas Reaganas, Ronaldo Reagano
Viviane Reding Viviane Reding Vìvjan Rèding, Vìvjan Rèding Viviane Reding, Viviane Reding (prireikus dėl aiškumo Viviane’os)
Janis Reirs Jānis Reirs Jãnis Reĩras, Jãnio Reĩro (su Janiù Reirù) Janis Reiras, Janio Reiro
Matteo Renzi Matteo Renzi Matèo Reñcis, Matèo Reñcio (su Renciù) Matteo Renzis, Matteo Renzio
Condoleezza Rice Condoleezza "Condi" Rice Kondolizà Ráis, Kondolìzos Ráis Condoleezza Rice, Condoleezzos Rice
Edgars Rinkevičs Edgars Rinkēvičs Èdgaras Rinkẽvičius, Èdgaro Rinkẽvičiaus Edgaras Rinkevičius, Edgaro Rinkevičiaus
Rouven Rivlin ראובן ריבלין  Rouvènas Rivlìnas, Rouvèno Rivlìno (su Rouvenù Rivlinù) Rouvenas Rivlinas, Rouveno Rivlino
Alexander Rybak Alexander Rybak Aleksándras Rybãkas, Aleksándro Rybãko (su Rybakù) Aleksandras Rybakas, Aleksandro Rybako
Herman van Rompuy Herman van Rompuy Hèrmanas van Ròmpėjus, Hèrmano van Ròmpėjaus Hermanas van Rompuy, Hermano van Rompuy
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Krištijãnas Ronáldas, Krištijãno Ronáldo (su Krištijanù) Cristiano'as Ronaldo'as, Cristiano'o Ronaldo
Taavi Roivas Taavi Rõivas Tãvis Rývasas, Tãvio Rývaso (su Taviù) Taavis Roivasas, Taavio Roivaso
Mickey Rourke Philip Andre Rourke, Jr. Mìkis Rùrkas, Mìkio Rùrko (su Mikiù) Mickey Rourke’as, Mickey Rourke’o
Dilma Rousseff Dilma Vana Rousseff Dìlma Rusèf, Dìlmos Rusèf Dilma Rousseff, Dilmos Rousseff
Joanne Rowling Joanne "Jo" Rowling Džoanà Ròuling, Džoãnos Ròuling Joanne’a Rowling, Joanne’os Rowling
Jon Rudd Jon Rudd Džònas Rãdas, Džòno Rãdo (su Džonù Radù) Jonas Ruddas, Jono Ruddo
Hasan Ruhani   حسن روحانی Hasãnas Ruhanì, Hasãno Ruhanì (su Hasanù) Hasanas Ruhani, Hasano Ruhani
Demis Rusas Αρτέμιος Βεντούρης Ρούσσος Dèmis Rùsas, Dèmio Rùso (su Demiù Rusù) Demis Rusas, Demio Ruso
Mark Rutte Mark Rutte Márkas Rùtė, Márko Rùtės (su Márku Rutè) Markas Rutte’ė, Marko Rutte’ės
S      
Michail Saakašvili მიხეილ სააკაშვილი Michaìlas Saakašvìlis, Michaìlo Saakašvìlio (su Michailù Saakašviliù) Michailas Saakašvilis, Michailo Saakašvilio
Andrej Sacharov Андрей Дмитриевич Сахаров Andrèjus Sãcharovas, Andrèjaus Sãcharovo Andrejus Sacharovas, Andrejaus Sacharovo
Antonis Samaras Αντώνης Σαμαράς Antònis Samãras, Antònio Samãro (su Antoniù Samarù) Antonis Samaras, Antonio Samaro
Bernie Sanders Bernard «Bernie» Sanders Bernis Sándersas, Bernio Sánderso (su Berniù) Bernie’is Sandersas, Bernie’io Sanderso
Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos Calderón Chuãnas Manuèlis Sántosas, Chuãno Manuèlio Sántoso (su Chuanù Manueliù) Juanas Manuelis Santosas, Juano Manuelio Santoso
Susan Sarandon  Susan Abigail Sarandon Siùzan Sarándon, Siùzan Sarándon Susan Sarandon, Susan Sarandon 
Nicolas Sarkozy Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa Nikolià Sarkozì, Nikolià Sarkozì Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy
Nadija Savčenko Надія Вікторівна Савченко Nadijà Sãvčenko, Nadìjos Sãvčenko Nadija Savčenko, Nadijos Savčenko
Curtis Scaparrotti Curtis Michael "Mike" Scaparrotti  Kùrtis Skaparòtis, Kùrčio Skaparòčio (su Skaparočiù) Curtis Scaparrotti, Curtis'io Scaparrotti
Francesco Schettino Francesco Schettino Frančèskas Sketìnas, Frančèsko Sketìno (su Sketinù) Francesco Schettino, Francesco Schettino
Gerhard Schroder Gerhard Fritz Kurt Schröder Gèrhardas Šriòderis, Gèrhardo Šriòderio Gerhardas Schroderis, Gerhardo Schroderio
Martin Schulz Martin Schulz Mártinas Šùlcas, Mártino Šùlco Martinas Schulzas, Martino Schulzo
Michael Schumacher Michael Schumacher Michaèlis Šùmacheris, Michaèlio Šùmacherio (su Michaeliù) Michaelis Schumacheris, Michaelio Schumacherio
Robert Schuman Robert Schuman Robèras Šùmanas, Robèro Šùmano (su Roberù) Robert’as Schumanas, Robert’o Schumano
Wolfgang Schauble Wolfgang Schäuble Vòlfgangas Šòiblė, Vòlfgango Šòiblės Wolfgangas Schauble, Wolfgango Schauble
Steven Seagal Steven Frederic Seagal Stìvenas Sigãlas, Stìveno Sigãlo (su Sigalù) Stevenas Seagalas, Steveno Seagalo
Bedži Kaid es Sibsi محمد الباجي قائد السبسي Bedžì Kaìdas es Sibsì, Bedžì Kaìdo es Sibsì Bedži Kaidas es Sibsi, Bedži Kaido es Sibsi
Maryte Seile Mārīte Seile Mãrytė Seĩlė, Mãrytės Seĩlės Marytė Seilė, Marytės Seilės
Si Dzinpin 习近平 Sì Dzinpìnas, Sì Dzinpìno Si Dzinpinas, Si Dzinpino
Radoslaw Sikorski Radosław (Radek) Tomasz Sikorski  Radòslavas Sikòrskis, Radòslavo Sikòrskio Radoslawas Sikorskis, Radoslawo Sikorskio
Frank Sinatra  Francis Albert Sinatra Freñkas Sinatrà, Freñko Sinãtros (su Frenkù Sinatrà) Frankas Sinatra, Franko Sinatros
Abdel Fata al Sisi عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي‎ Ãbdelis Fatà al Sìsis, Ãbdelio Fatà al Sìsio (su Sisiù) Abdelis Fata al Sisis, Abdelio Fata al Sisio
Edward Snowden Edward Snowden Èdvardas Snòudenas, Èdvardo Snòudeno Edwardas Snowdenas, Edwardo Snowdeno
Aleksandr Solženicyn Алекса́ндр Иса́евич (Исаакиевич) Солжени́цын Aleksándras Solženìcynas, Aleksándro Solženìcyno Aleksandras Solženicynas, Aleksandro Solženicyno
Steven Spielberg Steven Allan Spielberg Stìvenas Spìlbergas, Stìveno Spìlbergo Stevenas Spielbergas, Steveno Spielbergo
Sylvester Stallone  Sylvester Gardenzio Stallone Silvèsteris Stalònė, Silvèsterio Stalònės (su Stalonè) Sylvesteris, Stallonė, Sylvesteriui Stallonei
Frank Walter Steinmeier Frank-Walter Steinmeier Fránkas Válteris Štáinmajeris, Fránko Válterio Štáinmajerio Frankas Walteris Steinmeieris, Franko Walterio Steinmeierio
Jens Stoltenberg Jens Stoltenberg Jènsas Stòltenbergas, Jènso Stòltenbergo Jensas Stoltenbergas, Jenso Stoltenbergo
Laimdota Straujuma Laimdota Straujuma Láimduota Stráujuma, Láimduotos Stráujumos Laimdota Straujuma, Laimdotos Straujumos
Nicola Sturgeon Nicola Ferguson Sturgeon Nìkola Stardžin, Nìkolos Stardžin Nicola Sturgeon, Nicolos Sturgeon
Beata Szydlo Beata Maria Szydło  Beatà Šýdlo,  Beãtos Šýdlo Beata Szydlo, Beatos Szydlo
Š      
Cemachas Šabadas Lietuvos žydas, o jo vardas kt. kalbomis – Cemach Szabad, Цемах Шабад Cèmachas Šabãdas, Cèmacho Šabãdo (su Šabadù) Cemachas Šabadas, Cemacho Šabado
Maroš Šefčovič Maroš Šefčovič Mãrošas Šèfčovičius, Mãrošo Šèfčovičiaus Marošas Šefčovičius, Marošo Šefčovičiaus
Vojislav Šešel Војислав Шешељ Vòjislavas Šèšelis, Vòjislavo Šèšelio Vojislavas Šešelis, Vojislavo Šešelio
Eduard Ševardnadze ედუარდ შევარდნაძე Eduárdas Ševardnãdzė, Eduárdo Ševardnãdzės (su Ševardnadzè) Eduardas Ševardnadzė, Eduardo Ševardnadzės
Sergej Šoigu Серге́й Кужуге́тович Шойгу́ Sergèjus Šoigù, Sergèjaus Šoigù Sergejus Šoigu, Sergejaus Šoigu
T      
Rabindranath Tagore Rabindranath Tagore, Ravīndranātha Thākura Rabindranãthas Tagòrė, Rabindranãtho Tagòrės (su Rabindranathù Tagorè) Rabindranathas Tagorė, Rabindranatho Tagorės
Antonio Tajani Antonio Tajani Antònijus Tajãnis, Antònijaus Tajãnio (su Tajaniù) Antonio Tajanis, Antonio Tajanio
Nur Muhammad Taraki Nur Muhammad Taraki  Nùras Muchãmadas Tarãkis, Nùro Muchãmado Tarãkio (su Nurù Muchãmadu Tarakiù) Nuras Muhammadas Tarakis, Nuro Muhammado Tarakio
Michel Temer Michel Miguel Elias Temer Lulia Mišèlis Tèmeras, Mišèlio Tèmero (su Mišeliù) Michelis Temeras, Michelio Temero
Nikola Tesla Никола Тесла Nikolà Teslà, Nikòlos Tèslos Nikola Tesla, Nikolos Teslos
Thin Čio   Thìnas Čiò, Thìno Čiò (su Thinù) Thinas Čio, Thino Čio (Mianmaro prezidentas)
Oleh Tiahnybok Оле́г Яросла́вович Тягнибо́к Olèhas Tiahnybòkas, Olèho Tiahnybòko (su Olehù Tiahnybokù) Olehas Tiahnybokas, Oleho Tiahnyboko
Julija Tymošenko Юлія Тимошенко Jùlija Tymošènko, Jùlijos Tymošènko Julija Tymošenko, Julijos Tymošenko
Isabella Tobias Isabella Tobias Izabelà Tobáijes, Izabèlos Tobáijes Isabella Tobias, Isabellos Tobias
Justin Trudeau Justin Pierre James Trudeau Džàstinas Triudò, Džàstino Triudò Justinas Trudeau, Justino Trudeau
Donald Trump Donald John Trump Dònaldas Trampas, Dònaldo Trampo (su Trampù) Donaldas Trumpas, Donaldo Trumpo
Oleksandr Turčynov Олександр Валентинович Турчинов Oleksándras Turčýnovas, Oleksándro Turčýnovo Oleksandras Turčynovas, Oleksandro Turčynovo
Donald Tusk Donald Franciszek Tusk Dònaldas Tùskas, Dònaldo Tùsko (su Tuskù) Donaldas Tuskas, Donaldo Tusko
U      
Inaki Urdangarin Excelentísimo Señor Don Iñaki Urdangarin Liebaert Injãkis Urdangarìnas, Injãkio Urdangarìno (su Injakiù Urdangarinù) Inakis Urdangarinas, Inakio Urdangarino
Renato Usatij Renato Gheorghe Usatîi Renãtas Usãtis, Renãto Usãčio (su Renatù Usačiù) Renato Usatis, Renato Usačio
Ahmet Uzumcu Ahmet Üzümcü Ahmètas Iziumdžiù, Ahmèto Iziumdžiù (su Ahmetù Iziumdžiù) Ahmetas Uzumcu, Ahmeto Uzumcu
V      
Janis Varufakis Γιάνης Βαρουφάκης Jãnis Varufãkis, Jãnio Varufãkio (su Janiù Varufakiù) Janis Varufakis, Janio Varufakio
Raimonds Vėjonis Raimonds Vējonis Ráimondas Vėjuonis, Ráimondo Vėjuonio Raimondas Vėjonis, Raimondo Vėjonio
Giuseppe Verdi Giuseppe Fortunino Francesco Verdi Džiuzèpė Vèrdis, Džiuzèpės Vèrdžio (su Džiuzepè Vèrdžiu) Giuseppe Verdi, Giuseppe Verdi
Aleksandar Vučič Александар Вучић Aleksándaras Vùčičius, Aleksándaro Vùčičiaus Aleksandaras Vučičius, Aleksandaro Vučičiaus
Nik Vujičič Ник Вујичић Nìkas Vùjičičius, Nìko Vùjičičiaus (su Nikù) Nikas Vujičičius, Niko Vujičičiaus
W      
Andrzej Wajda Andrzej Witold Wajda Ándžejus Váida, Ándžejaus Váidos Andrzejus Wajda, Andrzejaus Wajdos
Lech Walęsa Lech Wałęsa Lèchas Valènsa, Lècho Valènsos (su Lechù) Lechas Valensa, Lecho Valensos
Kanye West Kanye Omari West Kánjei Vèstas, Kánjei Vèsto (su Kánjei Vestù) Kanye Westas, Kanye Westo
Elie Wiesel Eliezer „Elie“ Wiesel  Èlis Vyzèlis, Èlio Vyzèlio (su Eliù Vyzeliù) Elie’s Wieselis, Elie’o Wieselio
Geert Wilders Geert Wilders Hèrtas Vìldersas, Hèrto Vìlderso Geertas Wildersas, Geerto Wilderso
Serena Williams Serena Jameka Williams Serenà Vìljams, Serènos Vìljams Serena Williams, Serenos Williams
Jeanette Winterson Jeanette Winterson Džanèt Vìnterson, Džanèt Vìnterson Jeanette Winterson, Jeanette Winterson
Z      
Valdis Zatlers Valdis Zatlers Váldis Zãtleras, Váldžio Zãtlero Valdis Zatleras, Valdžio Zatlero
Mans Zelmerlow Måns Petter Albert Sahlén Zelmerlöw Mònsas Sèlmerliovas, Mònso Sèlmerliovo Mansas Zelmerlowas, Manso Zelmerlowo
Mark Zuckerberg Mark Elliot Zuckerberg Márkas Zãkerbergas, Márko Zãkerbergo Markas Zuckerbergas, Marko Zuckerbergo
Ž      
Vladimir Žirinovskij Влади́мир Во́льфович Жирино́вский Vladìmiras Žirinòvskis, Vladìmiro Žirinòvskio (su Žirinovskiù) Vladimiras Žirinovskis, Vladimiro Žirinovskio

 

 

 

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close