Šiandien Vilniuje+4°C

  • Naujienos
  • Televizija
  • Radijas
  • Apie LRT

LAIKO JUOSTA: Ukraina po neramumų atsinaujinimo

Daugiau

Nuomonės

Daugiau

Mykolas Drunga. Europai gelbėti reikia geros valios

Europos Sąjunga „nemėgsta naujų veidų“. Taip pasakė vienas Europos Komisijos narys. Jo žodžius pacitavęs amerikiečių tyrimų institutas „Stratfor“ priduria, kad „šis prisipažinimas akivaizdžiai liudija, kaip sunkiai šio žemyno įsitvirtinę politikai dorojasi su naujai kylančiais politiniais žaidėjais, siūlančiais iš esmės pakeisti Europos politinių sprendimų kryptį“.

Vilius Ivanauskas. Ką šiandien reiškia sovietinis „tautų draugystės“ naratyvas

Ukrainoje, Rusijoje Gruzijoje, Moldovoje, Baltarusijoje ir kitose buvusiose sovietinėse respublikose šiandien kaip niekada daug kalbama apie tautą, nacionalinio tapatumo vystymą ir gynimą, tautos priešus ir draugus. Gruzinai kalba apie į Rusijos pusę pasidavusius abchazus ir osetinus, rusai apie skriaudžiamus tautiečius už Rusijos ribų, apie ukrainiečius fašistus, tuo pačiu įrodinėdami, kad jie su ukrainiečiais nuo seno  yra viena tauta,  moldavai sprendžia ar jie yra bendra tauta su rumunais ar atskira tauta. Tautinio tapatumo ribų  atskyrimas ar perbraižymas, aštrėjantis savo ir svetimo įvardijamas yra svarbus bruožas posovietinei erdvei apibūdinti. Jis šalia geopolitinių valstybių tikslų dalyvauja formuojant valstybių siekius ir įtampas, tampa svarbia regiono politikų retorikos dalimi. 

Selemonas Paltanavičius. Kol kas žiemą regėsime tokią pačią švelnią

Esame jau antroje žiemos pusėje. Šiemet barsukas, pusiaužiemio dieną neišvydęs savo šešėlio, nusprendė, kad žiema truks neilgai. Gali būti, kad barsukas ir šįkart nesuklys, nes žiemos likimas jau aiškus – kol kas ją regėsime tokią pačią švelnią. Vasario viduryje ji turėtų pasukti sniego, šalčio ir pūgų, o paskui jau ruoštis iškeliauti.

Ramunė Sakalauskaitė. Rinkimų kampanija – retušuoti raiteliai be galvų

Kovo 1 d. vyksiantys savivaldos rinkimai labiausiai jaučiami internete. Vilniaus mieste iškabinti keli plakatai, tačiau su nuotraukomis nepadiskutuosi ir jų nuomonės neišgirsi.