• Naujienos
  • Televizija
  • Radijas
  • Apie LRT

LAIKO JUOSTA: Lietuvos Prezidento rinkimai

Daugiau

Nuomonės

Daugiau

Giedrius Kuprevičius. Velykų sluoksniai

Velykos yra tokia šventė, kuri šiandien turi tris sluoksnius – religinį, meninį ir reklaminį. Pabandysiu pasamprotauti, kokie jie.

Mykolas Drunga. Velykų žinia: nereikia karų

Laukdami šv. Velykų ieškojome šventėms tinkamų citatų iš užsienio spaudos. Radome jų Vokietijoje, kur į krikščionybę žiūrima rimtai, ne tik kaip į pajuokos ar pašaipos objektą. Daug kur ja dar ir tikima, ir tai ne vien paviršutiniškai formaliai, bet visa širdimi ir protu.

Rūta Šlapkauskaitė. Apie partizanus ir protezinę atmintį: A. Šileikos romanas „Pogrindis“

Pratarmėje Gustave`o Flaubert`o romanui „Buvaras ir Pekušė“ XX a. prancūzų rašytojas Raymondas Queneau yra pastebėjęs: „Kiekvienas puikus literatūros kūrinys yra arba „Iliada“, arba „Odisėja“. Retas kitas kritinis pastebėjimas taip grakščiai drauge išreiškia komplimentą kūrybinei vaizduotei ir primena skolą literatūrinei tradicijai.

Ramunė Sotvarė-Šemetienė. Demokratija neišgyvena su kvailiais

Ukrainos tragedija sparčiai įgyja komedijos bruožų. Bet užuot išmaniu tonu kritikavus nespėjančią Ukrainos valdžią, alkanus kareivius ar savo pilvais susirūpinusias Europos Sąjungos valstybių viršūnes, būtų pats laikas  rimčiau pasižvalgyti po savo pievas.