Šiandien Vilniuje-7°C

  • Naujienos
  • Televizija
  • Radijas
  • Apie LRT

LAIKO JUOSTA: Ukraina po Aukščiausiosios Rados rinkimų

Daugiau

Nuomonės

Daugiau

Vytautas Dumbliauskas. Atsakymų paieška

Kaip turime elgtis Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje? Dar kovo mėnesį vienas Kovo 11-osios akto signataras viešai teigė, kad Lietuvos interesas šiame kare, jo žodžiais – tarp Maskvos ir Vašingtono, yra sėdėti tyliai ir laukti, kuo viskas pasibaigs.

Libertas Klimka. Pažymint Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti šimtmetį

Artėjanti Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečio sukaktis skatina prisiminti Vasario 16-sios akto ištakas, įvykius ir žmones, parengusius šį laisvės stebuklą. Lietuvą skaudžiai palietė I pasaulinio karo pradžia ir kilusi visuotinė sumaištis. 1914 m. lapkričio 27 d. buvo įregistruoti  Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti  įstatai. Visuomenės veikėjai karo pabėgėlių šalpa ėmė rūpintis dar rugsėjo pabaigoje, tačiau užtruko oficialių dokumentų, steigiant Draugiją, tvarkymas. O jų būtinai reikėjo, nes lėšos paramai buvo renkamos bažnyčiose, išeivijoje JAV, gaunamos ir iš Petrograde įkurto Centrinio caraitės Tatjanos komiteto.   

Ramunė Sakalauskaitė. Moderniosios komunos – niša norintiesiems būti savimi

Naujieji laikai suteikė galimybę pasitelkus išmaniuosius telefonus daryti revoliucijas. Internetas leidžia krizės krečiamuose kraštuose, tokiuose kaip Graikija ar Turkija, steigti naujus verslus, nemokamai teikti švietimo ir konsultavimo paslaugas.

Selemonas Paltanavičius. Daugelyje šalies regionų vilkų medžioklė jau baigta

Tik kelios dienos beliko iki kalendorinės žiemos. Sniegą jau regėjome, net sniego žmogelius iš jo lipdėme. Tas pirmasis rudens sniegelis jau ištirpo, jo vanduo susigėrė į ištroškusią žemę. Tačiau šis sniegelis neatnešė žiemos. Nežinia, ar ją mums pateiks gruodžio pradžia, nes gamta turi savo scenarijų, kurio mes nežinome.