Dabar 04:05 - 05:30

Euroradijo koncertas. B. Glemserio (fortepijonas) rečitalis Grace. Programoje F. Liszto ir F. Chopino kūriniai.

Toliau Tekstai. J. Ortega y Gasset. „Mūsų laikų tema ir kitos esė“. Skaito D. Gumauskas.