captcha

Jūsų klausimas priimtas

Taisyklės rubrikai „Tavo žvilgsnis“

LRT.LT „Tavo žvilgsnis“ naudojimosi sąlygos

 

Rubrikoje „Tavo žvilgsnis“  vienaskaita vartojamos sąvokos reiškia ir daugiskaitą ir priešingai, jei iš darbų publikavimo sąlygų konteksto neišplaukia kitaip. Vartojamų sąvokų reikšmės.

Medžiaga – LRT.LT skaitytojo atsiųsta medžiaga publikuoti portale (straipsnis, komentaras, nuotrauka, vaizdo įrašas);

Autorius – LRT.LT portalo lankytojas, skaitytojas, kuris atsiunčia medžiagą, nuotrauką ir / arba vaizdo medžiagą publikuoti portale;

Nuotrauka – nuotrauka, atsiųsta LRT.LT skaitytojo publikuoti portale;

Autoriaus asmens duomenų naudojimas – bet kokie veiksmai su asmens duomenimis (taip pat ir rinkimas, įrašymas, saugojimas, skaitytojo duomenų keitimas, prieigos prie jų suteikimas, užklausų ir nuorodų sukūrimas, naudojimas, perdavimas, kryžminės užklausos naudojimas, ištrynimas);

Medžiagos publikavimas – medžiagos prieinamumas portalo LRT.LT skaitytojui ;

Vaizdo medžiaga – audiovizualinė medžiaga arba filmas, atsiųstas LRT.LT skaitytojo publikuoti portale;

2. Medžiaga ir jos perdavimas

2.1  LRT.LT suteikia skaitytojams teisę atsiųsti medžiagą, skirtą publikuoti portalo LRT.LT rubrikoje „Tavo žvilgsnis“.

2.2  Autorius perduoda medžiagą LRT.LT, naudodamasis atitinkama forma interneto svetainėje, arba atsiunčia medžiagą elektroninio pašto adresu.

2.3 Atsiųsdamas LRT.LT medžiagą kaip aprašyta sąlygų 2.2 punkte, autorius patvirtina, kad susipažino su esamomis sąlygomis, jas suprato ir įsipareigoja vykdyti.

3. Užsiregistravęs skaitytojas

3.1 Autorius  turi teisę užsiregistruoti į rubriką LRT.LT „Tavo žvilgsnis“, užpildydamas atitinkamą formą LRT.LT interneto svetainėje.

4. Reikalavimai medžiagai

4.1 Autorius patvirtina, kad:

4.1.1 medžiaga – jo intelektinės kūrybos rezultatas;
4.1.2 jis neperdavė trečiajai šaliai nuosavybės teisių į medžiagą ar licencijos naudotis autoriaus asmeninėmis ar nuosavybės teisėmis;
4.1.3 jis patikrino visus medžiagoje pateiktus faktus, ir medžiagoje nėra neteisingų ar klaidingų duomenų;
4.1.4 naudodamas savo medžiagoje kitų asmenų medžiagą, autorius nurodo atitinkamos medžiagos autoriaus vardą ir pavardę, jos pavadinimą ir šaltinį, jei jie nurodyti medžiagoje, taip pat tai, kad jis rėmėsi referavimo ir citavimo taisyklėmis, nurodytomis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

4.2 jei 4.1 punkte nurodytas patvirtinimas pasirodys melagingas, autorius įsipareigoja atlyginti LRT.LTvisus nuostolius (taip pat ir išlaidas teisinei pagalbai), kylančius tretiesiems asmenims pateikus LRT.LT reikalavimus ir / arba vykdant šiuos reikalavimus.

4.3 LRT nepublikuoja medžiagų, kurios neatitinka sąlygose nurodytų reikalavimų, taip pat jeigu:
4.3.1 medžiaga , jos turinys yra vulgari, įžeidžianti,šmeižianti, kitaip žeminanti asmenų garbę ar orumą skatinanti nesantaiką, kviečianti imtis neteisėtos veiklos, prieštaraujanti viešajai moralei ir (ar) tvarkai .;

4.3.2. medžiaga, jos turinys propaguoja smurtą ar etninę, rasinę, religinę, socialinę, lyčių neapykantą ar diskriminaciją;

4.3.3. medžiaga, kuria platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija ar kita nelegali veikla;

4.3.4. medžiaga, kuri kitaip prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kt. teisės aktams;
4.3.2 medžiagoje yra reklamos;
4.3.3 LRT.LT turi pagrindo manyti, kad atsiuntęs medžiagą asmuo nėra jos autorius;
4.3.4 dėl kitos priežasties, LRT.LT remiantis savo nuožiūra.

4.4 portalas LRT.LT neįsipareigoja autoriui pagrįsti atsisakymo publikuoti medžiagą  4.6. medžiaga turi būti parašyta lietuviškais rašmenimis;

5. Autoriaus teisės į medžiagą

5.1 Nuo medžiagos perdavimo LRT.LT, autorius suteikia LRT.LT teisę savo nuožiūra įgyvendinti visas autorių teises į medžiagą (taip pat ir platinti, versti, apdoroti, atvirai pateikti, eksponuoti, perduoti medžiagą bei daryti jos kopijas, įtraukti medžiagą į rinkinius) iki autoriaus teisių galiojimo pabaigos visame pasaulyje;
5.2 Kaip nurodyta 5.1 punkte, iki autoriaus teisių galiojimo pabaigos visame pasaulyje LRT.LT turi teisę savo nuožiūra keisti arba leisti kitiems asmenims keisti medžiagą ir / arba jos pavadinimą, pridėti prie medžiagos kitų autorių medžiagą, taip pat pildyti ir taisyti medžiagą;
5.3 išpublikavus medžiagą LRT.LT portale, autorius turi teisę naudoti išpublikuoti medžiagą (taip pat ir platinti, versti, apdoroti, atvirai pateikti, eksponuoti, perduoti medžiagą bei daryti jos kopijas, įtraukti medžiagą į rinkinius ir pridėti prie medžiagos kitų autorių medžiagą, keisti medžiagą ir / arba jos pavadinimą) tik gavęs iš LRT.LT raštišką sutikimą.

5.4. LRT.LT pasilieka teisę nepublikuoti autoriaus atsiųstos medžiagos, jei tapati ar panaši/adekvati medžiaga savo turiniu jau patalpinta LRT.LT portalo rubrikoje „Tavo žvilgsnis“.

5.5. Medžiagos autoriaus ir LRT.LT nuomonės nebūtinai turi sutapti.

6. Atlyginimas už medžiagos publikavimą ir autoriaus teisės
6.1.LRT nemoka autoriams už medžiagos publikavimą ir už autoriaus teises, nurodytas 5 sąlygų punkte.

7.Atsakomybė

LRT.LT neatsako už autoriaus atsiųstos ir publikuojamos LRT.LT „Tavo žvilgsnis“ medžiagos turinį.

8. Autoriaus duomenų tvarkymas

8.1. Autoriaus duomenys, tvarkomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

7.3.  Autoriaus asmens duomenų naudojimo tikslai yra autoriaus identifikavimas, bendravimas su autoriumi
7.4. Autorius sutinka, o LRT.LT turi teisę atskleisti jo duomenys, pateiktus užsiregistruojant portale ar siunčiant medžiagą elektroniniu paštu,  tokiais atvejais kaip teisėsaugos institucijų prašymu, esant teisės pažeidimams ar trečiųjų asmenų nusiskundimams ar esant kitiems teisėtiems interesams.

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...