captcha

Jūsų klausimas priimtas

Šiuo metu LRT tarybą sudaro:

ŽYGINTAS PEČIULIS - LRT tarybos pirmininkas

Delegavo Prezidentė. Tarybos nario įgaliojimai iki 2018 m. gegužės 10 d.

Žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto direktorius.

1979 baigęs žurnalistikos studijas Vilniaus universitete dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje (televizijos laidų redaktoriumi ir vedėju, radijo laidų vedėju, savaitraščio „Kalba Vilnius“ apžvalgininku). Rašo medijų analizės temomis periodinėje spaudoje.

1987 metais apgynė disertaciją „Lietuvos televizijos teatras. 1957–1982“. Nuo 1988 metų dirba Vilniaus universitete. 2007 metais atliko habilitacijos procedūrą tema „Televizijos kaitos proceso sisteminės analizės metmenys“. Nuo 2008 metų eina profesoriaus pareigas. Yra Vilniaus universiteto Senato narys, Lietuvos mokslo tarybos ir tarptautinės „Lituanistikos“ bazės ekspertas.

Vilniaus universitete ir kitose aukštosiose mokyklose dėsto medijų istorijos ir teorijos, televizijos analizės, vaizdo ir garso raiškos žurnalistikos, efektyvios komunikacijos dalykus. Konsultuoja valstybės įstaigas, Lietuvos ir užsienio nevyriausybines organizacijas viešosios komunikacijos klausimais.

Stažavosi Prancūzijos visuomeninėje televizijoje FR2, stažavosi ir skaitė paskaitas Fribūro universitete (Šveicarija), Prancūzijos spaudos institute (Paryžiaus 2-asis universitetas Pantheon Assa), Paryžiaus 3-ajame universitete (Sorbonne Nouvelle).

Yra paskelbęs straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose. Išleido knygas „TV dramaturgija“ (1993), „Videoteatras“(1994), „Televizija: istorija, teorija, technologija, žurnalistika“ (1997), „Televizijos žurnalistika“ (2002), „Efektyvi komunikacija“ (2004, knyga pripažinta geriausiu metų mokslo populiarinimo darbu), „Iki ir po televizijos. Žvilgsnis į XX amžiaus audiovizualinės masinės komunikacijos fenomeną“ (2007), „Vienadienių drugių gaudymas. Iš TV apžvalgininko užrašų“ (2012).

Kontaktai: zygintas.peciulis@kf.vu.lt

LOLITA JABLONSKIENĖ - LRT tarybos pirmininko pavaduotoja

Delegavo Prezidentė. Tarybos narės įgaliojimai iki 2018 m. gegužės 10 d..

Nacionalinės dailės galerijos vadovė, dailėtyrininkė. 

Dailės istorikė, kritikė ir parodų kuratorė, menotyros daktarė (2005), Nacionalinės dailės galerijos vadovė (nuo 2002).

1985–2003 m. dirbo mokslo darbuotoja Kultūros, filosofijos ir meno instituto Dailėtyros skyriuje, 1993–1999 m. – Soroso šiuolaikinio meno centro Lietuvoje direktorės pavaduotoja, 2000–2002 m. vadovavo Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centrui, nuo 1993 m dėsto Vilniaus dailės akademijoje (nuo 2004 docentė).

Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcijos narė (nuo 1994), Lietuvos dailės istorikų draugijos narė (nuo 1995). 2004–2007 m. Lietuvos kultūros ir meno tarybos narė (vicepirmininkė), nuo 2008 m. – Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto narė (vicepirmininkė); 2008 m. – Europos kultūrų dialogo metų ambasadorė Lietuvai.

Kuravo dailės parodų Lietuvoje ir užsienyje, publikavo straipsnių Lietuvos bei užsienio spaudoje, 1999 ir 2005 m. buvo Lietuvos paviljonų Venecijos bienalėje komisarė.

Kontaktai: lolita@ndg.lt

KORNELIJUS PLATELIS

Delegavo Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Tarybos nario įgaliojimai iki 2020 m. gegužės 19 d..

Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, valsybės veikėjas.

1991–1993 m. ėjo Lietuvos kultūros ir švietimo ministro pavaduotojo pareigas. 1996–1998 m. vadovavo „Vagos“ leidyklai.

1998 m. gegužės 1 d. – 2000 m. lapkričio mėn. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministras.

Nuo 2001 m. vasario mėn. yra savaitraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiasis redaktorius. K. Platelis aktyviai įsitraukęs į visuomeninę veiklą: yra Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvių PEN centro narys, „Poetinio Druskininkų rudens“ valdybos pirmininkas.

K. Platelis 1985 m. apdovanotas Jotvingių premija už eilėraštį „Jotvingių malda šuoliuojant į priešą“, 1996 m. paskelbtas Poezijos pavasario laureatu už knygą „Prakalbos upei“, 1998 m. apdovanotas Literatūrine "Varpų" premija už eilėraščių ciklą.

2002 m. apdovanotas Nacionaline Lietuvos kultūros ir meno premija.

DARIUS CHMIELIAUSKAS

Delegavo Lietuvos Vyskupų Konferencija. Tarybos nario įgaliojimai iki 2020m. gegužės 19 d.

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai.

Nuo 1998 m. Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai; nuo 2006 m. krikščioniško žurnalo šeimai „Artuma“ vyr. redaktorius.

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narys; pasaulinės bendruomenių judėjimo asociacijos „Tikėjimas ir Šviesa“ tarptautinis vice-koordinatorius Europos regionui.

Kontaktai: info@kn.lcn.lt

EUGENIJUS BUTKUS

Delegavo Lietuvos Mokslo taryba. Tarybos nario įgaliojimai iki 2020 m. gegužės 19 d.

Vilniaus universiteto profesorius, Jungtinio gyvybės mokslų centro valdybos pirmininkas. 

2003–2013 m. Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, 2012–2013 m. Europos mokslo fondo viceprezidentas.  

Daktaras 1979 m., habil. dr. 1995 m., 2011 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu. Paskelbė per 100 mokslinių publikacijų tarptautiniuose mokslo žurnaluose. Vadovavo 10 apgintų mokslo daktaro disertacijų. 2013 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas. 

1980–81 m. podoktorantūros stažuotė Prahos aukštojoje cheminės technologijos mokykloje. Daug kartų dirbo mokslinį darbą Lundo (Švedija) universitete, pagal TEMPUS programą stažavosi Briuselio Vrije universitete 1994 m. 1998 m. dirbo mokslinį darbą JAV, 2001 m. Prahos aukštojoje cheminės technologijos mokykloje. Tarptautinio žurnalo „Central European Journal of Chemistry" redaktorius, Lietuvos mokslų akademijos žurnalo „Chemija" redkolegijos narys. 7-osios bendrosios programos mokslo politikos projekto SPREE koordinatorius.

Dalyvauja mokslo populiarinimo veikloje, yra Nacionalinės moksleivių akademijos sekcijos vadovas. 

Apdovanotas Prezidento Atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m.

Elektroninio pašto adresas eugenijus.butkus@chf.vu.lt

LIUDVIKAS GADEIKIS

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nario įgaliojimai iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Žurnalistas, rašytojas

1977–1984 m. Vilniaus universiteto rektoriaus padėjėjas;

1984–1986 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ Literatūros kritikos skyriaus vedėjas;

1986–1991 m. žurnalo „Pergalė“ („Metai“) Literatūros mokslo ir kritikos skyriaus vedėjas;

1991–1996 m. dienraščio „Lietuvos aidas“ atsakingasis sekretorius, korespondentas;

1996–2000 m. savaitraščio „Veidas“ Ekonomikos skyriaus redaktorius, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas;

2000–2007 m. savaitraščio „Veidas“ vyriausiasis redaktorius;

2007–2009 m. žurnalo „Fortuna privata“ vyriausiasis redaktorius.

Knygų „Vilniaus universitetas amžių sandūroje“ (1982) ir „Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis“ (1999) bendraautoris, knygos „Lietuvos verslo istorija“ (2010) sudarytojas ir bendraautoris.

Vienas iš Sąjūdžio komisijos stalinizmo nusikaltimams tirti kūrėjų. Kelių tremties atsiminimų knygų sudarytojas.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Už apysakų ir apsakymų knygą „Basas“ (1988) apdovanotas literatūrine Žemaitės premija.

Vilniaus dailės akademijos tarybos narys.

Kontaktai: liudvikasg@yahoo.com

EDMUNDAS GANUSAUSKAS

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nario įgaliojimai iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Žurnalistas.

Buvęs „Komjaunimo tiesos“, „Lietuvos ryto“ korespondentas.

Knygų „Erdvės skonis“ (1991), „Gyvoji barikada“ (1992), „Lemties kilpa“ (1996), „Penktoji kolona“ (1996), „Taikinys Nr. 1“ (2004, anglų kalba 2005), „Aukštumos“ (2005), „Po sparnu – Žemė“ (2006), „Su laisvės vėju“ (2008), „Vytautas Lapėnas“ (2008, išversta į ispanų kalbą), „Gyvoji barikada“ (antrasis leidimas, 2011), „Išėjęs į žygį“ (2013), „Vanduo – tai gyvybė“ (2014), „Aeroflotas. Sparnai – savi ir svetimi“ (2015) autorius, keleto scenarijų dokumentiniams filmams autorius.

Kontaktai: ganusauskas.e@ans.lt.

TOMAS EITUTIS

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nario įgaliojimai iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Verslo konsultantas.

Nuo 1993 m. veiklos sritys: prekyba, gamyba, statybos bendrovių steigimas, valdymas bei restruktūrizavimas, verslo konsultacinės paslaugos bendrovėms (verslo planų sudarymas, veiklos strategijos rengimas, atstovavimas savivaldybių ir valstybės institucijose, personalo atranka, projektų sudarymas ir įgyvendinimas).

Nuo 2009 m. viešosios įstaigos „Išeivijos idėjų centras“, kurios tikslas – vienyti pasaulio lietuvius, pritraukti, generuoti bei realizuoti naudingas iniciatyvas, visuomeninis patarėjas administraciniais, ekonomikos bei verslo klausimais. 

Kontaktai: tomas.eitutis@lrt.lt 

GIEDRĖ LASTAUSKIENĖ

Delegavo Prezidentė. Tarybos narės įgaliojimai iki 2018 m. gegužės 10 d..

Teisininkė, socialinių mokslų teisės krypties daktarė (nuo 2002 m.).

1997–1998 m. dirbo mokslinį darbą Teisės institute.

1998–2003 m. Lietuvos teisės universiteto dėstytoja.

Nuo 2003 m. užsiima advokato praktika. Nuo 2003 m. iki šiol dirba Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Šiuo metu – Viešosios teisės katedros docentė. Skaito Įvado į teisinės sistemos ir teisės teoriją studijas, Teisės teorijos, Jurisprudencijos problemų paskaitas.

Publikuoja straipsnius įvairiais teisės klausimais.

Kontaktai: giedre.lastauskiene@ajvk.lt

ČESLOVAS JURŠĖNAS

Delegavo Lietuvos Respublikos Seimas. Tarybos nario įgaliojimai iki 2016 m. rugsėjo 1 d..

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcijos tarybos bei Teismų tarybos narys. Nuo 2004 m. Lietuvos teisės universiteto garbės daktaras. Šachmatų federacijos prezidentas, dalyvaujantis žaibo turnyruose. Ignalinos kraštiečių klubo steigėjas.

Parengė ir išleido pirmuosius Lietuvoje žinynus tarptautine tematika: „Pasaulio šalys“ (1978 m., 1991 m.), „Tūkstantis pasaulio veikėjų“ (1982 m.), „Tarptautininko žinynas“ (1983 m.). Kolekcionuoja žymiausių dabarties politikų raštus ir, karikatūras, taip pat ir apie save; išleistos knygos „Česlovas Juršėnas su plaktuku ant Seimo šieno“ (1996 m.), „Kodėl nerauda Česlovas Juršėnas“ (2004 m.).

Kontaktai: cejurs@lrs.lt

VILIJA TARGAMADZĖ

Delegavo Lietuvos Švietimo taryba. Tarybos narės įgaliojimai iki 2020 m. gegužės 19 d.

Vilniaus universiteto profesorė, socialinių mokslų (edukologijos) habilituota daktarė. Mokslinių intersų sritis – švietimo vadyba, socialinė atskirtis, didaktika. Paskelbta Lietuvoje ir užsienyje per 80 straipsnių, 8 monografijos (4-ios be bendraautorių). Lietuvos ir užsienio organizacijų narė, stažavosi Lundo (Švedijos), Olborgo (Danijos) ir kituose užsienio universitetuose, dirbo Kauno technologijos universitete Administravimo fakulteto prodekane mokslui, Klaipėdos universitete prorektore tarptautiniams ryšiams ir plėtrai, profesore Vytauto Didžiojo universitete ir tebedirba Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete (pagrindinė darbovietė) bei Lietuvos edukologijos universitete profesore. Nuo 2012 metų VU Filosofijos fakulteto tarybos narė, nuo 2013 metų Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė.

Pirmoji daktaro disertacija apginta 1994 m., antroji – 2000 m.

Kontaktai: vilija.targamadze@gmail.com

ANDRIUS PUKSAS

Delegavo Lietuvos Respublikos Prezidentė. Tarybos nario įgaliojimai iki 2018 m. gegužės 10 d.

Teisininkas, teisės mokslų daktaras, Mokslininkų sąjungos instituto direktorius. Dirba Mykolo Romerio universiteto Mokslo centre.

2007–2010 m. dirbo teisininku UAB „Media Incognito“ (leidybos paslaugos).

Nuo 2010 m. teikia teisines paslaugas įvairiems juridiniams asmenims (darbas advokatų kontoroje „AMP Legal“, advokatų profesinėje bendrijoje SKVLAW).

Nuo 2011 m. dirba Mykolo Romerio universiteto Mokslo centre.

2014 m. sėkmingai apgynė teisės mokslų krypties (01 S) daktaro disertaciją „Reikšmingos įtakos konkurencijai ir prekybai sąlyga. Mažareikšmių susitarimų problematika“.

Nuo 2014 m. eina Mokslininkų sąjungos instituto direktoriaus pareigas.

Aktyviai dalyvauja mokslinėje ir visuomeninėje veikloje. Priklauso šioms organizacijoms: Lietuvos teisininkų draugijai, JCI „Sostinė“, Lietuvos mokslininkų sąjungai, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungai, Akademinei vadybos ir administravimo asociacijai.

El. paštas andrius.puksas@gmail.com

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...